DPS, HGI, URA, SD i Ćinćur podnijeli zajedničke amandmane na zakon o RTCG

Poslanik DPS Nikola Rakočević, poslanik SD Nikola Zirojević, poslanica GP URA Ana Novaković Đurović, nezavisna poslanica Radinka Ćinćur, i poslanik HGI Adrijan Vuksanovć, predali su amandman na medijski zakon. Traže da uslov za izbor generalnog direktora RTCG bude deset godina radnog iskustva, i da je u programima Televizije zabranjeno oglašavanje i telešoping u periodu između 20 i 22 časa.

 (Foto: Skupština CG )

Kako su naveli u amandmanu, u programima Televizije trajanje oglašavanja i telešoping spotova u periodu između šest i 24 časa ne smije prelaziti 15% tog perioda.

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, u programima Televizije zabranjeno je oglašavanje i telešoping u periodu između 20 i 22 časa. Izuzetno od stava 2 ovog člana, u slučaju prenosa događaja od posebnog značaja za javnost, u programima Televizije dozvoljeno je oglašavanje i telešoping u periodu između 20 i 22 časa. U programima Radija trajanje oglašavanja ne smije prelaziti sedam minuta po satu emitovanog programa“, piše u amandmanu

Kada je u pitanju izbor generalnog direktora, predat je amandman da se „u članu 35 stav i riješi ‘pet godina’ zamjenjuju se riječima ‘deset godina“, navodi se u amandmanu koji su predali poslanik DPS Nikola Rakočević, poslanik SD Nikola Zirojević, poslanica GP URA Ana Novaković Đurović, nezavisna poslanica Radinka Ćinćur, i poslanik HGI Adrijan Vuksanovć. 

Kako tvrde, uslov od deset godina radnog iskustva kandidata predstavljao bi kriterijum koji bi garantovao kako vertikalnu, tako i horizontalnu nepristrasnost generalnog direktora i kvalitet kandidata za poziciju generalnog direktora. 

Foto: Skupština

NIKŠIĆ PROGNOZA