Đelošaj dao rok Podgorici da riješi situaciju

Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj dao je konkretan rok Glavnom gradu da riješi sva otvorenja pitanja oko Deponije „Livade“ inače će, u suprotnom, pokrenuti proceduru njenog zatvaranja.

–Pripremljene su dvije odluke, jedna o stavljanju van snage planskog dokumenta za ovo područje i druga i o zatvaranju deponije „Livade“. Obje te odluke su u nadležnost lokalnog parlamenta, i biće donijete u decembru ako Glavni grad ne riješi sva otvorena pitanja oko Deponije, kaže Nik Đeljošaj, predsjednik Opštine Tuzi.

Razgraničenje između Tuzi i Podgorice nije završeno, a prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji granice između opština se po pravilu poklapaju sa granicama katastraskih opština koje ih čine. Deponija „Livade“ je u granicama KO Tuzi.

Đeljošaj kaže da već prave plan za rješenje za Deponiju ako, kaže, budu morali da je zatvore.

–Nepodnošljivo je šta rade i kako upravljaju, nemaju znanja ni kapaciteta da rukovode Deponijom i svaki dan haos i incidenti – kaže on.

Đeljošaj napominje da na osnovu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore nema roka za podjelu imovine prilikom osnivanja nove opštine.

–Opština Tuzi je od osnivanja bila predmet opstrukcija Glavnog grada na svakom koraku, a sada imamo novu gradsku upravu. Sa novom gradskom upravom još nijesmo uspjeli da se sastanemo, a mi smo iskazali volju i želju. Kako je Deponija na teritoriji Opštine Tuzi, aktuelno stanje više ne možemo da trpimo. Deponijom danas upravlja Glavni grad i vrijeme je da pređe u vlasništvo i upravljanje Opštini Tuzi – navodi Nik Đeljošaj.

On kaže da do u nedogled se neće čekati, ako do kraja godine ne bude rješenja Deponiju će zatvoriti, kroz odluku o stavljanju van snage planskog dokumenta koji je, kako napominje nezakonito produžen i odlukom o zatvaranju Deponije.

–U našem dvorištu više niko neće upravljati našom imovinom. Ukoliko želite rješenje, moguće je, ako želite i vi novi da se pravite da ne znate o čemu se radi, imaćete reakciju veoma brzo – poručuje Nik Đeljošaj.

Foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA