Đeljošaj u Parizu, Šćekić u Alžiru, Jakšić-Stojanović na Kipru

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici utvrdila platforme o učešću potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja na Ministarskoj konferenciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) za Jugoistočnu Evropu, u Parizu, 26. juna, o radnoj posjeti potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade i ministra sporta i mladih Dragoslava Šćekića, Alžiru od 26. do 28. juna i platformu za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović na Forumu Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) na Kipru.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj boraviće u Parizu od 23. do 27. juna ove godine.

Kako se navodi u dokumentu koji je objavila vlada, cilj njegovog boravka je učešće na Ministarskoj konferenciji na visokom nivou OECD-a za Jugoistočnu Evropu, 26. juna 2024. godine, koja se održava pod nazivom „Jačanje konkurentnosti privrede koja vodi ka konvergenciji regiona sa EU i OECD standardima“.

Đeljošaj će na prvom ministarskom panelu imati izlaganje na temu „Put pametne ekonomske konvergencije u cilju jačanja konkurentnosti“, gdje će predstaviti politike Vlade Crne Gore u cilju stimulisanja ekonomskog rasta kroz sve veće usvajanje novih tehnologija.

Takođe će diskutovati o korišćenju tehnologija kao katalizatora za poboljšanje produktivnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), u cilju podsticanja efikasnosti, inovacija i pristupa informacijama, znanju i globalnim tržištima, uz poseban fokus na temu jačanja sajber bezbjednosti kao preduslova za bezbjednu i otpornu digitalnu transformaciju.

„Na konferenciji će učestvovati potpredsjednici Vlada i ministri zaduženi za ekonomska pitanja, predstavnici ekonomija Zapadnog Balkana koji su zaduženi za koordinaciju saradnje sa OECD-om „Konkurentnost Jugoistočne Evrope“i visoki delegati iz zemalja Jugoistočne Evrope, OECD-a i zemalja članica EU, predstavnici Evropske komisije,međunarodnih finansijskih institucija, predstavnici privrednih komora Zapadnog Balkana, međunarodnih partnerskih organizacija i drugih regionalnih organizacija“, navodi se u dokumentu.

Konferencija je, kako se navodi u dokumentu, ujedno i prilika da se predstavi OECD publikacija „Pregled konkurentnosti Zapadnog Balkana 2024“, koja je rezultat procesa prikupljanja i evaluacije preko 600 kvalitativnih i kvantitativnih indikatora kroz 15 politika razvoja ključnih za unapređenje konkurentnosti u Jugoistočnoj Evropi, a kojim je na nivou Crne Gore koordiniralo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade oi ministar sporta Dragoslav Šćekić boraviće u radnoj posjeti Alžiru od 26. do 28 juna na poziv ministra omladine i sporta Narodne Demokratske Repubile Alžir Abderahmana Hamada.

Kako je saopšteno iz Vlade to će biti prilika za razgovore o glavnim pravcima strategije sektora omladine i sporta Alžira u svjetlu sveobuhvatnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi koje se sprovode pod vođstvom predsjednika Republike Abdelmađida Tebounea kao i da se upoznaju o tome šta je učinjeno na unapređenju tog sektora u prethdnom periodu.

„Ova posjeta će, omogućiti da razmotre i dalje razviju pravce bilateralne saradnje u oblastima omladine i sporta, kao i da dodatno ojačaju čvtste veze prijateljstva i dobrih odnosa dvije zemlje. Takođe, radna posjeta će poslužiti kao osnova za izgradnju efikasnije i uspješnije saradnje, u službi naroda i omladine dvije zemlje“, navodi se u dokumentu.

Imajući u vidu značaj planiranih sastanaka, kako se dodaje, članovi delegacije biće i konsultanti Marko Jelić i Petar Labudović sa ciljem da dopinesu konkretizaciji sporazuma između dvije zemlje.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, će prisustvovati Forumu Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) „Osnaživanje mladih za održivu budućnost – preduzetničko obrazovanje i angažovanje mladih“, na poziv dr Atene Mihaelidu, ministarke prosvjete, sporta i mladih Republike Kipar. Forum će se održati 27. i 28. juna 2024. godine u Limasolu.

„UNECE Forum će okupiti ministre i zvaničnike na visokom nivou iz zemalja UNECE i Mediteranskog regiona, zatim predstavnike mladih, javnog i privatnog sektora iz međunarodnih i regionalnih organizacija, nevladinih organizacija i druge zainteresovane učesnike, kako bi zajedno doprinijeli stvaranju momentuma za dostizanje prekretnice u zajedničkim regionalnim naporima u osnaživanju mladih u kreiranju održive budućnosti“, navodi se u dokumentu koji je objavila Vlada Crne Gore.

Forum se održava u organizaciji Republike Kipar, uz podršku UNECE-a i u saradnji sa Vladom Švajcarske i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP).

„Dvodnevni događaj je prilika za zemlje da razmijene iskustva i najbolje prakse tokom formalnih rasprava, bilateralnih, trilateralnih i multilateralnih sastanaka, izložbi i paralelnih događaja“, navodi se u dokumentu.

Predstavnici na visokom nivou, kako se dodaje, imaće priliku da tokom panel diskusija predstave ključne pravce politika svojih zemalja kada je u pitanju implementacija Okvira za implementaciju UNECE Strategije obrazovanja za održivi razvoj do 2030. godine, sa posebnim fokusom na četvrtu prioritetnu oblast ovog okvira „Preduzetništvo, zapošljavanje, inovacije i obrazovanje za održivi razvoj“.

Forum se održava u svijetlu nedavno održanog XIX sastanka Upravnog odbora UNECE za obrazovanje za održivi razvoj, održanog u periodu od 29. do 31. maja 2024. godine u Ženevi.

„Cijeneći trenutne aktivnosti MPNI na izradi ključnih strateških dokumenata reforme obrazovanja, kao što su Sveobuhvatna strategija reforme obrazovanja za Crnu Goru do 2035. godine i Strategija pametne specijalizacije 2021 – 2027, koji će u najvećoj mjeri integrisati ciljeve Nacionalne strategije za održivi razvoj do 2030. godine i biti usklađeni sa ciljevima UN Agende za održivi razvoj do 2030. godine,
učešće delegacije Crne Gore prilika je da se razmjene mišljenja i iskustva sa ekspertima na visokom nivou i predstave strateška opredjeljenja Crne Gore i prakse koji prate proces evropskih integracija u oblastima koje su teme Foruma“, saopšteno je iz Vlade.

foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA