Đeka: Za izgradnju bolje budućnosti potreban je doprinos svih nas

Za izgradnju bolje zajedničke budućnosti zasnovane na univerzalnim pravima i vrijednostima potreban je doprinos svih nas, poručio je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka na konferenciji u Podgorici, a koja je održana u saradnji sa kancelarijom UNDP-ja.

Đeka je kazao da se konferencijom želi ohrabriti regionalna saradnja i razmjena najboljih praksi kako bi se ostvario napredak u oblasti ljudskih prava I sloboda.

Prema njegovim riječima kroz promociju interkulturalne integracije, namjera je da se osnaži bezbjednost, kooperaciju, koheziju, te dalje razvijaju državne politike i programi za ostvarivanje punog potencijala interkulturalizma kao osnove za istinski održivi razvoj zemlje i regiona.

Prema riječima savjetnika premijera za vanjsku politiku Đorđe Radulović, Vlada Crne Gore zalaže i zalagaće se za unapredjenje integrisane dimenzije ljudskih prava u sve aspekte rada Ujedinjenih nacija.

„Na taj način djeluje u pravcu zaštite i unapređenja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i kroz učvršćivanje vladavine prava.

V.d. stalne predstavncie UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova upozorila je da je govor mržnje, a naročito rodno zasnovani, postao uobičajena pojava širom svijeta.

„U Crnoj Gori žene čine veći dio stanovništva, pa bi i njihova zastupljenost na mjestima odlučivanja trebalo da bude znatno veća. Nedavno predstavljeni Indeks rodnih dimenzija društvenih vrijednosti UNDP-a pokazuje da 9 od 10 ljudi globalno ima predrasude prema ženama, dok svaka četvrta osoba opravdava rodno zasnovano nasilje. Moramo zajedno da se borimo protiv duboko ukorijenjenih stereotipa i društvenih normi i obezbijedimo efikasne mehanizme za zaštitu ljudskih prava, kao i bezbjedan prostor i za žene i za muškarce da ostvare svoja prava i slobode. Samo na taj način moći će ravnopravno da doprinose razvoju i ostvare svoj puni potencijal”, poručila je Paniklova.

Izvor: RTCG

FOTO: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava 

NIKŠIĆ PROGNOZA