Đeka: CG nastavlja da jača zakonski okvir na polju zaštite ljudskih prava; Gorjanc Prelević: Glavni izazov pravosuđe

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, usvojena je na današnji dan prije 75. godina. Svako društvo trebalo bi građanima garantovati prava i slobode sadržane u deklaraciji, poručili su ovim povodom iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Istovremeno, iz Akcije za ljudska prava dodaju da u državi postoje brojni problemi kada je riječ o poštovanju ljudskih prava.

Svaki pojedinac bez obzira na svoje porijeklo, identitet i poziciju posjeduje temeljna ljudska prava. Univerzalne vrijednosti pravde, slobode i jednakosti cilj su i crnogorskog društva, navode iz Ministarstva ljudskih i manjiskih prava.

“Ljudska prava predstavljaju stub pravednog i slobodnog društva, čije očuvanje zahtjeva angažovanje svih nas.  +1.22 – 1.36 Crna Gora nastavlja jačati svoj zakonodavni i strateški okvir za zaštitu, promociju i unapređenje ljudskih prava. Radimo na zakonu o zaštiti od diskriminacijie, zakonu o pravu na prepoznavanje roda na osnovu samoopredjeljenja”, kazao je Fatmir Đeka, ministar ljudskih i manjinskih prava.

Glavni izazov u pogledu poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori je rad pravosuđa, ističu iz Akcije za ljudska prava.

“To je prije svega pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku, pravo na nepristrasan i nezavisan profesionalni sud. Dakle, pravosuđe prije svega jer samo takvo pravosuđe može da zaštiti sva ljudska prava”, navela je Tea Gorjanc Prelević.

Gorjanc Prelević smatra da Vlada treba da razmotri sve preporuke međunarodnih eksperata u oblasti ljudskih prava i da ih primijeni, te da unaprijedi trenutni zakonodavni okvir i institucijalni sistem.

Foto: Screenshot/gradski.me

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents