„Demokratija umire u mraku, inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu donosi svijetlo“

Nacionalni demokratski institut u Crnoj Gori (NDI) u sklopu svog rada na unapređenju transparentnosti i odgovornosti uprave, kao dio podrške implementaciji Nacionalnog akcionog plana za inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) u Budvi organizuje dvodnevnu konferenciju pod nazivom “Razmjena znanja i ideja za otvorenu i transparentnu upravu u Crnoj Gori”. 

Otvarajući prvi dan konferencije rezidentna direktorica NDI u Crnoj Gori, Slavica Biljarska Mircheski istakla je da je Crna Gora pionir kada je u pitanju uključenost u globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu još od 2011, te da je sada u procesu implementacije trećeg Nacionalnog akcionog plana za OGP.  Stoga je napomenula da je važno da se u narednom periodu svi društveni i politički akteri angažuju u ovom značajnom procesu kako bi ko-kreiranje sljedećeg Nacionalnog akcionog plana bilo inkluzivnije. 

“U narednoj godini, predstavnici i predstavnice civilnog društva i institucija moraju aktivno sarađivati kako bi kreirali ambicioznije obaveze za unapređenje transparentnosti i odgovornosti. Institucije treba proaktivnije da slušaju i prihvataju prijedloge civilnog društva, da ostanu otvorene za kritiku i posvećene izgradnji povjerenja, tako što će uključiti različite grupe u donošenje odluka. Eksperti i ekspertkinje i aktivisti i aktivistkinje iz civilnog društva treba da iskoriste sve prilike da pokažu svoju spremnost da doprinesu tome da Crna Gora nastavi put evroatlanskih integracija“, saopštila je Mircheski.

Podsjetila je da NDI u Crnoj Gori ima blisku saradnju sa Ministarstvom javne uprave kao vodećom državnom institucijom za OGP u Crnoj Gori, drugim nadležnim institucijama i civilnim društvom u cilju pružanja podrške ostvarivanju obaveza koje su preuzete članstvom Crne Gore u OGP inicijativi.
 
“Ključno je da podrška svih aktera ne bude samo deklarativna, već da i aktivno doprinose procesu. Zajedničko zalaganje neophodno je za politike koje oslikavaju različite potrebe i preferencije građana i građanki. Kolektivni napor je potreban kako bi se pokazala posvećenost Crne Gore kada je riječ o implementaciji inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, promociji demokratskih vrijednosti, i efektivnijeg i odgovornijeg upravljanja, što je na obostranu korist i Vlade i građana i građanki. NDI je spreman da ostane posvećen partner i da pruži podršku kroz svoje programske aktivnosti sa ciljem kreiranja otpornijeg društva, osnaživanja učešća građana i građanki i međusektorskog dijaloga“, dodala je rezidentna direktorica.

Posebno je zahvalila ministru javne uprave Marašu Dukaju i njegovom timu na trudu i posvećenosti cilju da Crna Gora nastavi da bude članica OGP inicijative. Ministar Dukaj je svoju predanost ovoj inicijativi iskazao i tokom svog obraćanja na današnjoj konferenciji. 

“Promocija dobrih praksi zemalja članica Partnerstva za otvorenu upravu je prilika da ih sagledamo, razmijenimo i po mogućnosti implementiramo u našu državu i naš sistem. U tom smislu Crna Gora je otvorena da zajedno radimo na vrijednostima koje dijelimo sa ciljem da unaprijedimo način na koji služimo građanima – to je naša obaveza. Obezbjeđujući saradnju na visokom nivou pokazujemo najviši stepen političke volje za rješavanjem mnogih socijalnih i drugih izazova. Njihovim rješavanjem ne samo da bismo unaprijedili sistem i kompletnu reformu javne uprave, nego da bismo stvorili put ka pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji“, saopštio je Dukaj.
 
Ambasadorka SAD u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke je na konferenciji istakla značaj OGP-a za Crnu Goru. 

“Washington Post je jednom na naslovnoj strani objavio citat ‘Demokratija umire u mraku’. Ono što OGP postiže jeste da kroz transparentnost i otvoreni pristup podacima, ohrabrujući učešće javnosti, posebno civilnog društva kao predstavnika građana omogućava da se rasvijetle državni procesi, uključujući i mogućnost za inkluzivniji proces odlučivanja. Mislim da je OGP ključ za fokusiranje lijepog jarkog svijetla na one procese koji su slabi i kojima treba dalji zakonski napredak i država to treba smatrati dobrodošlim. OGP je jako korisan za građane i građanke Crne Gore,” kazala je Rajnke. 

Generalni sekretar Partnerstva za otvorenu upravu Paul Maassen je podsjetio na izazove sa kojima se suočila javna uprava u Crnoj Gori u prethodnih nekoliko godina, a poseban fokus je stavio na sajber napad iz 2022. Istakao je da postoje dva puta koja Crna Gora može da izabere: ili da ostane izložena ovakvim napadima, a u isto vrijeme distancirana od građana i nespremna da odgovori na njihove potrebe ili da nauči iz grešaka, te da kroz reforme za otvorenost javne uprave i digitalizacije demokratija bude otpornija, a građani više uključeni.

“Iz iskustva znamo da kada Vlada i civilno društvo sarađuju zajedno, demokratija postaje snažnija. Partnerstvo za otvorenu upravu poziva Crnu Goru, kao i ostale članice širom svijeta da svoje ideje pretvore u nove politike koje će odgovoriti na trenutne i buduće izazove. Sve članice inicijative treba da u narednih pet godina prioritizuju kreiranje ambicioznih reformi i nadamo se da će svi učestvovati i unaprijediti svoje nacionalne akcione planove, a mi ćemo ih u tome podržati“, istakao je Maassen. 

Osim ambasadorke SAD-a ovoj produktivnoj konferenciji priključili su se i gosti iz Albanije, Kosova, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Gruzije, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Estonije. 

Zahvaljujući izlaganju izvršne direktorice Mreže neprofitnih organizacija Estonije, Kai Klandorf istaknut je značaj učešća civilnog društva u procesu kreiranja otvorene i transparentne uprave.

“Civilno društvo zaista ima mogućnost da zahtijeva otvoreniju javnu upravu, političari dolaze i odlaze, ali društvo ostaje“, poručila je Klandorf.

Prvog dana konferencije fokus je stavljen na diskusije o pristupu informacijama i otvorenim ugovorima, a kroz niz panela ukazalo se na potrebu da se ustanovi potpuno funkcionalan multisektorski forum sa više zainteresovanih strana.

Takođe je ukazano na potrebu da državne institucije što prije imenuju svoje predstavnike i predstavnice u timu za Partnerstvo za otvorenu upravu kako bi preuzeli odgovornost za implementaciju trenutnog Nacionalnog akcionog plana i započeli ko-kreaciju akcionog plana za narednu godinu. 

Sa konferencije je poručeno da je ključ implementirati zakon, a ne mijenjati ga konstantno. Govornici i govornice su pozvali Vladu da donese odluku da će otvorenost biti njen strateški pristup. 

Foto: Mediabiro

NIKŠIĆ PROGNOZA