Crna Gora nastavila sa dobrim rezultatima na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta

Crna Gora je nastavila sa sprovođenjem reformi i zahvaljujući dobrim rezultatima bilježi značajan napredak u poglavljima koja se odnose na oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, poručeno je na četrnaestom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije.

Predstavnici crnogorskih institucija su na danas održanom sastanku predstavili rezultate ostvarene u oblastima prava osnivanja preduzeća i pružanja usluga, kretanja kapitala, javnih nabavki, privrednog prava, prava intelektualne svojine, konkurencije, finansijskih usluga i zaštite potrošača i zdravlja, ostvarenim od prethodnog sastanka koji je održan u junu prošle godine.

„EU se raduje konstituisanju novog parlamenta i formiranju nove vlade, sposobne i posvećene da u najkraćem mogućem roku pokrene reforme vezane za pristupanje EU. Nadamo se da će ovim izborima era političke stabilnosti Crnu Goru čvrsto staviti na put članstva u EU“, rekao šef Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije, Majkl Miler.

On je kazao da su politika proširenja i  partneri sa Zapadnog Balkana bili i ostali najveći fokus EU.

Predsjednica Evropske komisije najavila je Novi plan rasta za Zapadni Balkan izgrađen na četiri stuba. Ambicija je da se zapadni Balkan integriše u jedinstveno tržište“, kazao je Miler.

U tom smislu je ukazano na važnost sastanka ovog Pododbora, imajući u vidu da je postojanje fer i otvorenog unutrašnjeg tržišta od suštinskog značaja za održiv i fer ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta, veće privredne mogućnosti i konkurentnost.

„Komisija je ohrabrila Crnu Goru da iskoristi mjesece koji su pred nama za ubrzanje i produbljivanje političkih i ekonomskih reformi. Napredak u oblasti vladavine prava, ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, nastaviće da određuje ukupan tempo pregovora i zatvaranja poglavlja. Ovo bi moglo omogućiti zatvaranje pregovora za značajan broj poglavlja u kratkom roku“, poručio je Miler.

Državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova, Milena Žižić je kazala da je sastanak Pododbora prilika za razmjenu mišljenja i predstavljanje značajnih rezultata u veoma važnim pregovaračkim poglavljima 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 28, koji su pretočeni u jasne benefite za naše građane i privredu, koji otvaraju perspektivu potpune integracije Crne Gore u oblasti unutrašnjeg tržišta.

Istakla je da Vlada ostaje posvećena postizanju standarda neophodnih za postepeno uključivanje Crne Gore u sistem unutrašnjeg tržišta sa jasnim ciljem jačanja sopstvenih kapaciteta na putu krajnje integracije.

Ona je naglasila da je, i pored izazovnog perioda na unutrašnjem planu koji je uticao na dinamiku procesa evropske integracije, Crna Gora pokazala svoju demokratsku zrelost i posvećenost obavezama koje proističu iz EU agende, istakavši da državna administracija kontinuirano pokazuje profesionalnost, posvećenost i održava evropski duh.

„Vjerujemo da ćemo nakon izbora povratiti dugoročnu političku stabilnost koja nam je uz proevropsku i proreformsku vladu neophodna za donošenje važnih odluka i realizaciju reformskih aktivnosti iz evropske agende, a gdje će nam prije svega prioritet biti upravo naš evropski put koji ćemo dokazati još posvećenijim radom, a uz bezuslovnu podršku sve tri grane vlasti“, poručila je Žižić.

Žižić se osvrnula i na nedavno predstavljene rezultate istraživanja javnog mnjenja koji su pokazali rast podrške građanki i građana Crne Gore članstvu u EU.

„Naše građanke i građani vjeruju u evropski put Crne Gore i ovi rezultati nas dodatno obavezuju da ubrzano i posvećeno radimo na tome da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije“, poručila je Žižić.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović, je poručila da je, u periodu od 9. juna 2022. godine, kada je održan prethodni sastanak ovog Pododbora, do danas Crna Gora pokazala veliku posvećenost u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Istakla je da je posebna pažnja u prethodnom periodu bila usmjerena na ispunjavanje završnih mjerila, preporuka iz izvještaja Evropske komisije kao i preporuka sa prošlogodišnjeg sastanka Pododbora.

„Pored usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva sa pravom EU, sprovođene su intezivne aktivnosti na implementaciji strateškog okvira i izradi novog, efikasnom sprovođenju zakonodavstva, jačanju adiministrativnih kapaciteta, kao i podizanju svijesti javnosti u oblastima koje su obuhvaćene ovim Pododborom, kazala je Vujović.

Izvor: CdM

Foto: Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

NIKŠIĆ PROGNOZA