CDT: Zaustaviti neustavno uvođenje slave grada i nezakoniti istorijski revizionizam u Nikšiću

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je odbornice/ke u SO Nikšić da ne usvajaju inicijativu o uvođenju slave grada jer je ona protivna Ustavu i relevantnim međunarodnim konvencijama. Takođe, pozvali su opštinu Nikšić da odustane od inicijative za promjenu ulica u gradu jer je ona, u svojim djelovima, nezakonita i predstavlja primjer opasnog istorijskog revizionizma.

“Iako nas je zaprepastila činjenica da se niti jedan odbornik/ca nijesu usprotivili predlogu da se u opštini Nikšić uvede slava grada iako postoji odluka Ustavnog suda kojom je slična inicijativa u Herceg Novom proglašena neustavnom, nadamo se da on na sjednici zakazanoj za 27.4. neće biti usvojen”, navodi se u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor CDT-a, Dragan Koprivica. 

Kako navodi, usvajanjem predloga SO Nikšić bi pripadnike pravoslavne vjerske zajednice dovela u privilegovan položaj u odnosu na druge građane – pripadnike drugih vjerskih zajednica i ateiste, čime bi, kako dodaje, povrijedila princip jednakosti građana, njihovo pravo na slobodu vjeroispovijesti, kao i njihovo pravo da budu zaštićeni od bilo kog akta posredne ili neposredne diskriminacije.

“Predloženim rješenjem se krši duh Ustava i važni ustavni principi: Crna Gora je građanska država (član 1), svi su pred zakonom jednaki (član 17), vjerske zajednice su odvojene od države (član 14), zabrana asimilacije (član 80)… Predlog nije u skladu ni sa članom 9 Zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim je propisano da nijedna religija nema status državne religije.

On je u suprotnosti i sa jednim od osnovnih principa međunarodnog prava o ljudskim pravima – zabranom diskriminacije, koja je sadržana u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (član 14. Konvencije i Protokol 12) koja zabranjuje diskriminaciju od strane organa javne vlasti po bilo kom osnovu”, pojašnjava Koprivica. 

Imenovanje ulice u Nikšiću po pripadniku Bjelopavlićke četničke brigade Blagoju Jovoviću predstavljalo bi, kaže, direktno kršenje Zakona o spomen-obilježjima koji zabranjuje podizanje spomen-obilježja “licu koje je bilo saradnik okupatora, njegovog saveznika ili pomagača”. 

“Pored ovoga, da bi se vršile inicirane promjene, isti zakon nalaže, obavezu da SO Nikšić usvoji Predlog programa podizanja spomen-obilježja za 2023. godinu, koji ima jasno definisane neophodne elemente uključujući i spisak spomen-obilježja koja će biti izmijenjena, dorađena, izmještena, zamijenjena ili uklonjena, sa obrazloženjima razloga za to. Takođe, Ministarstvo kulture i medija mora dati saglasnost na ovaj program, a tek nakon toga su moguće promjene. Na sajtu SO Nikšić nije moguće pronaći ovaj program niti saglasnost Ministarstva kulture”, navodi on. 

Preimenovanje ulica Narodnih heroja i Partizanski put bi poslalo jasnu poruku da većina u SO Nikšić ima problem sa antifašizmom.

“Poštujemo činjenicu da u nikšićkom parlamentu postoji različit spektar ideoloških pozicija koje zastupaju pojedine političke partije, ali zaista ne očekujemo da u gradu koji je dao 48 narodnih heroja većina odbornika/ca želi da uništi sjećanje na njih. Uništavanje sjećanja na te ljude značilo bi akt istorijskog revizionizma, obračun sa najprogresivnijim momentom naše prošlosti, te bezobzirnu trgovinu zarad ostvarenja političkog i ideološkog profita”, kaže Koprivica. 

Pored toga, kako dodaje, ovdje postoji problem sa aktuelnim društvenim momentom i političkim porukama koje bi se na ovaj način poslale. 

“A te poruke bi bile potpuno jasne: većina u Nikšiću ima problem sa jednakošću, poštovanjem ljudskih prava i evropskih vrijednosti, sa borcima/kinjama protiv okupatora i fašizma, sa borbom za pravednije društvo, za prava žena, za društvo u kome vlada socijalna pravda i poštenija raspodjela bogatstva, ima problem sa borbom za siromašne a protiv jakih i moćnih. Nadamo se da je u Nikšiću ostalo makar malo političke vizije i razuma i da inicijative koje su predložene neće proći”, zaključuje Koprivica. 

izvor:Portal analitika

foto:CDT

NIKŠIĆ PROGNOZA