Borovinić – Bojović: Parlament da bude mjesto gdje ćemo imati različita mišljenja, ali sa konstruktivnim rezultatom

Model saradnje i zajedništva političkih konstituenata nove vlasti u Podgorici mogao bi da  posluži kao primjer i na državnom nivou, ocijenila je predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović tokom današnjeg sastanka sa šeficom političkog tima Britanske ambasade u Crnoj Gori Rejčel De Suza i savjetnikom za politička pitanja u Ambasadi Ivanom Vukčevićem.

„Potrudili smo se da se izdignemo iznad uskopartijskih interesa i pokažemo da postoji jedan viši interes, a to je interes građana i građanki Podgorice, koji mora da bude iznad bilo koje partije. Podgorica je paradigma Crne Gore i moja najveća želja je da se taj model zajedništva i saradnje prenese i na viši državni nivo. Želim da sa ove pozicije pošaljem snažnu poruku u prilog političkoj stabilnost, razrešenju krize i nastavku demokratizacije u Crnoj Gori“, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je ocijenila da je jako važno imati kontinuitet u institucijama, nastaviti sa onim što je bila dobra praksa, ali i dodatno sve obogatiti i oplemeniti, posebno u smjeru intenzivnije komunikacije sa građanima, počevši od nivoa mjesnih zajednica pa do samog Gradskog parlamenta.

„Želim da parlamentu vratim jedan moderan pristup demokratiji, gdje ćemo imati različita mišljenja, ali sa konstruktivnim rezultatom. Očekujem da će i opozicija imati konkstruktivnih ideja koje će morati da dobiju svoj prostor, iako to ranije, nažalost, nije bilo tako. Tako ćemo zadnički pružiti ono što je najbolje. Dakle, konkurentnost u korist kvaliteta“, rekla je Borovinić – Bojović.

De Suza je ocijenila da je zajednički rad jedini put unaprijed iako ne i najlakši, dodajući da bi bilo dobro da Podgorica pruži takav primjer.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada je kao drugi značajan fokus u svom budućem radu navela usmjeravanje veće pažnje socijalnoj sferi, posebno vulnerabilnim kategorijama društva – osobama sa invaliditetom, samohranim roditeljima, penzionerima i svima kojima je pomoć potrebna.

„Obećanja koje smo dali građanima Podgorice moraju se realizovati, a potpuno sam svjesna da to neće biti lako“, poručila je.

De Suza je posebno pozdravila ambiciju Borovinić Bojović da humanizuje politiku u Glavnom gradu. Ona je podsjetila na brojne projekte koje Britanska ambasada dugi niz godina sprovodi u Podgorici, izdvajajući projekat saradnje i obuke dječjih hirurga u Crnoj Gori od strane njihovih britanskih kolega, poznatu „Operaciju Florian“ u okviru koje se kontinuirano vrši obuka podgoričkih vatrogasaca i tehnički pomaže Služba zaštite i spasavanja, brojne projekte koji se odnose na LGBT zajednicu, kao i na „Čivning“ stipendije za master studije na britanskim univerzitetima, čiji su dobitnici mnogi mladi ljudi iz Podgorice i Crne Gore.

Sagovornice su saglasne da projekat iz oblasti dječje hirurgije svojim kvalitetom i značajem zaslužuje dodatnu afirmaciju i veću društvenu vidljivost.

De Suza je ukazala da Velika Britanija ima brojne finansijske fondove za podršku promociji i unapređenju sajber bezbjednosti, vladavini prava i unapređenju ljudskih prava i pozvala da Glavni grad da u narednom periodu dostavi predloge projekata iz neke od tih oblasti.

Foto: Glavni grad

NIKŠIĆ PROGNOZA