Bojović: Političari štetni za javni interes, posvećeni ličnom

Najveći iskorak 17 godina od obnove nezavistnosti je činjenica da Crna Gora opstaje kao nezavisna i međunarodno priznata država uprkos brojnim izazovima – ocijenio je za “Vijesti” programski koordinator Građanske inicijative (GI) 21. maj i koordinator nekadašnjeg Pokreta za za nezavisnu Crnu Goru, Rade Bojović.

Iz aktivne politike su se povukli političari koji su od nezavisnosti kreirali politički život u Crnoj Gori. Da li je to posljedica jačanja PES-a koji je nametnuo neke druge teme?

Povlačenje dijela političkih veterana nema veze sa PES-om koji je notorni proizvod ekonomskog populizma, maglovite politike i kadrovskih intervencija Srpske pravoslavne crkve. Tako da se u slučaju vladajućih stranaka radi o odlascima pod pritiscima nove generacije namještenika, dok se u slučaju opozicionih partija radi o odstranjenjima koja su rezultat odocnjele političke pameti. Usput, kad je riječ o crnogorskim političarima, za ubjedljivi dio njih možemo konstatovati da su za javni interes beskorisni ili štetni, ali su zato iscrpno posvećeni ličnim interesima. I u tom smislu je potpuno nevažno da li imaju 60 ili 30 godina.

Da li može biti opravdana bojazan da bi se mogli mijenjati državni simboli sa nekom novom vladom?

To bi iz više razloga bila stupidna i nesprovodljiva namjera. Prvo, ne manje od dvije trećine građana u svim identitetskim anketama podržavaju sadašnje državne simbole što dovoljno govori o njihovom legitimitetu. Drugo, u sadašnjim okolnostima promjena simbola je pravnim putem nemoguća misija jer je Ustavom moguće revidirati simbole samo uz podršku 2/3 poslanika u Skupštini i uz obaveznu referendumsku podršku gdje je potrebna većina od 60 odsto birača. Treće, ukoliko bi se buduća parlamentarna većina time počela da bavi, rizikuje unutrašnju nestabilnost i spoljnopolitičku diskreditaciju.

Većina partija u kampanji više ne pominje Srbiju i našu ugroženu državu, nego ekonomiju i građane. Je li to promjena koja će državu i vlast konačno okrenuti ka ključnim temama?

Kampanja još nije ni počela pa ćemo vidjeti kako će se pozicionirati 17 predizbornih listi, od kojih je inače najveći dio čisti višak i primjer plagiranih i neinventivnih političkih ponuda.

Što se tiče predizbornih tema, za očekivati je da će se sve liste uskomešati oko nerealnih ili budalastih ekonomskih obećanja, igrajući na provjerenu lakovjernost crnogorskih birača. To, naravno, ne može poništiti činjenicu da je zvanična i nacionalistička Srbija regionalni problem, da je trenutno najveći problem samoj sebi i svim pristojnim građanima u Srbiji, kao i da je izvoznik problema u okruženju, uključujući naravno i zlonamjerno miješanje u crnogorske političke i društvene prilike.

Drugo je pitanje ko će i da li će i na tu činjenicu podsjećati u predstojećoj kampanji. Jer, ne zaboravimo, na izborima se odlučuje i o budućem vođenju države a ne samo o nadmetanju u lažima vezanim za plate i penzije. Pritom, država posrće pod teretom spoljnog duga, dok privredu guše nelikvidnost, poslovne barijere, pravna haotičnost i nesigurnost, kao i neodrživi javni sektor, nesposobna i korumpirana birokratija i nekvalifikovana izvršna vlast.

Šta je za Vas iskorak 17 godina poslije sticanja nezavisnosti?

Najveći iskorak je činjenica da Crna Gora opstaje kao nezavisna i međunarodno priznata država uprkos ovakvoj političkoj klasi, stranoj agenturi u civilu i mantijama koja joj radi o glavi, nesmetanoj prisutnosti toksičnih medija, kao i većini građana koji ne žele da vide dalje od svog nosa, ličnog interesa i podaničke kalkulacije.

Izvor: Vijesti

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA