Bogdanović – Picula: Dijalog opozicije i vlasti o popisu je uspio, takav je potreban i o pravosuđu

Generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović je tokom radne večere koju je organizovala Grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, razgovarao sa Toninom Piculom, izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru.

Bogdanović je upoznao sa aktuelnom situacijom u državi sa posebnim osvrtom na popis stanovništa koji je u toku. Istakao je da je konstruktivnom ulogom opozicije i političkom voljom da se postigne dogovor sa izvršnom vlasti došlo do konsenzusa najprije za odlaganje popisa u dva navrata, kako bi se ispunili svi traženi preduslovi za transparentan i inkluzivan proces uz mehanizme kontrole.

Picula je pozdravio takav demokratski iskorak političkih aktera i uspostavljanje mostova saradnje između vlasti i opozicije u Crnoj Gori i istakao da takav pristup treba primjenjivati kada je u pitanju prevazilaženje izazova na unutrašnjem planu, a posebno u pitanjima koja direktno utiču na proces integracija, prije svega u oblasti vladavine prava i izbora funkcija u pravosudnim organima.

Tokom razgovora je ocijenjeno da je demokratski dijalog između političkih aktera oko ulaska države u Evropsku uniju, koji ne smije biti deklarativan nego realan, bez alternative i jedini ključ uspjeha kako bi se proces odblokirao i nastavila željena dinamika reformi koje proizilaze iz EU agende.

Tokom boravka u Briselu Bogdanović se sreo i sa predsjednikom SDSM i predsjednikom Vlade Sjeverne Makedonije Dmitrom Kovačevskim. U razgovoru je pozdravljena uspješna saradnja dvije sestrinske partije i dogovoreno intenziviranje aktivnosti koje će imati za cilj dalji napredak u jačanju uloge ljevičarskog pokreta u regionu. Sagovornici su ocijenili da takva saradnja može dati nove impulse procesima evropskih integracija u dvije države, koji su ključni za progres u našim društvima.

foto:DPS

NIKŠIĆ PROGNOZA