Bečić: Pružamo sveobuhvatnu podršku licima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom

Aleksa Bečić, zamjenik premijera i potpredsjednik Vlade, sastao se sa šefom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Vladimirom Gjorgjievim. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, posebno ističući angažman Crne Gore u programima podrške razvoju institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti azila, migracija i viznog režima.

U duhu pune usklađenosti sa zakonodavstvom EU, Bečić je istakao planirane izmjene Zakona o strancima koje će poboljšati postupak za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva. Pored toga, istakao je podršku Vlade socio-ekonomskom napretku migranata, posebno naglašavajući njihovo obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Bečić je izdvojio i Odluku o privremenoj zaštiti lica iz Ukrajine, a formiranje Koordinacionog tijela u čijem radu učestvuju svi ključni sektori, dodatno je naglasilo ozbiljnost pristupa Crne Gore ovoj temi.

“Osiguravanjem zdravstvene zaštite, pristupa podacima za upis djece u škole i predškolske ustanove, kao i rada uz izdavanje radne knjižice, pružamo sveobuhvatnu podršku licima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom“, naglasio je Bečić.

Gjorgjiev je istakao regionalnu saradnju u suzbijanju ilegalne migracije i kriminala kao ključnu komponentu veće bezbjednosti na Zapadnom Balkanu i šire. Takođe, pohvalio je napore MUP-a da uspostavi sistem za elektronsku identifikaciju i registraciju migranata povezan sa EURODAC-om, u cilju poboljšanja razmjene informacija sa regionom i EU.

Potpredsjednik je izvršio retrospektivu političkih dešavanja u zemlji koja nesumnjivo svjedoče o sveukupnoj društvenoj stabilizaciji i demokratskom sazrijevanju Crne Gore. “Imenovanja u pravosuđu, jačanje sudskog i tužilačkog sistema i povratak funkcionalnosti institucija, ključni su unutrašnji podsticaj za integracioni put Crne Gore. Ako bude dovoljno mudrosti, posvećenosti i istrajnosti na putu reformi svih činilaca i aktera u našem društvu, 2028. godinu vidim kao sasvim realnu mogućnost za naš ulazak u Evropsku uniju“, naveo je Bečić.

Komentarišući aktuelne političke prilike u našoj zemlji, Gjorgjiev je istakao niz odluka donijetih uz širok konsenzus u Parlamentu kao znak zrelosti društva i institucija, te potvrdu društvene stabilnosti i kohezije. “Nedavni uspjesi na polju deblokade pravosuđa i institucija sistema, treba da služe kao podsticaj da ne propustite šansu koja je pred vama. Međunarodni partneri prepoznaju i cijene zrelost koju nova vlast pokazuje na početku mandata“, zaključio je Gjorgjiev.

foto:gov.me

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents