AŽ DPS Crne Gore: Podrška za Ivanu Raščanin

Osuđujemo politički progon prema predsjednici Foruma žena Socijaldemokrata Ivani Raščanin, koja je juče dobila otkaz sa mjesta pomoćnice direktora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci “Kakaricka gora” zbog, kako se navodi u rješenju, potrebe “optimizacije i racionalizacije” radnih mjesta, saopšteno je iz Alijanse žena DPS-a.

Da je, kako su kazali, revanšizam i “ad hominem“ politika direktora ove ustanove i lokalnih vlasti u pitanju govori ne samo obrazloženje, već i uručivanje otkaza za vrijeme bolovanja zbog brige o maloljetnom djetetu.

„Zakon je jasan, za vrijeme odsustva sa rada zbog njege djeteta, privremene spriječenosti za rad po osnovu održavanja trudnoće, korišćenja porodiljskog, roditeljskog, usvojiteljskog, hraniteljskog odsustva poslodavac ne može zaposlenog proglasiti licem za čijim radom je prestala potreba. Direktor JU „Kakaricka gora“ je, uprkos tome, odlučio da svoj lični obračun i interes stavi ispred zakona i interesa štićenika/ca ustanove na čijem je čelu, što ne čudi od čelnika jedne ustanove u kojoj su zabilježene brojne zloupotrebe koje su prosljijeđene nadležnim organima na dalje procesuiranje.

Da se radi o političkoj burleski, a ni o kakvoj vladavini prava i meritokratiji za koje se samo deklarativno zalažu, dodatno govori i činjenica da osoba sa akademskim i stručnim referencama koje nadmašuju reference samog direktora ustanove, biva — otpuštena sa radnog mjesta“, ističu iz Alijanse žena DPS-a.

Ovo je, prema njihovim riječima, jedan od niza primjera u proteklom periodu, sa simptomatikom gaženja ili ismijavanja prava žena, „koje nas tjeraju da se zapitamo: da li se radi o ignorantskom odnosu vlasti prema svemu civilizacijskom, ili se ipak radi o perfidnijoj namjeri, gdje se pod plaštom raznih izgovora želi sprovesti erozija institucija i kompletnog društvenog sistema u Crnoj Gori?“

„Alijansa žena iskazuje solidarnost i podršku Ivani Raščanin da, u slučaju da lokalne vlasti ne povuku ovu ništavnu odluku, povredu svojih prava predoči nadležnom sudu, kao i svima koji se nepokolebljivo i beskompromisno zalažu za društvene vrijednosti“, zaključuju u saopštenju.

Foto: Alijansa žena DPS-a

NIKŠIĆ PROGNOZA