ASK: Nije u našoj nadležnosti da funkcionerima utvrdimo prestanak funkcije

Iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) saopštili su danas da nije u njihovoj nadležnosti da bilo kom javnom funkcioneru utvrdi prestanak funkcije, kao ni da bilo koji funkcioner ima obavezu da Agenciji podnese ostavku na bilo koju od funkcija.

Kako navode u saopštenju, dopisi premijera i ministara u Vladi kojima obavještavaju Agenciju o radnjama koje će preduzeti, nemaju pravne posljedice u smislu vođenja postupaka radi utvrđivanja nespojivih funkcija.

„Imajući u vidu pravo javnosti da bude pravovremeno, istinito i potpuno obavještena, a zbog pojedinih pogrešno protumačenih informacija, Agencija za sprječavanje korupcije ističe da se ostavka na jednu od javnih funkcija podnosi instituciji, odnosno organu koji imenuje, bira ili postavlja javnog funkcionera, ili na drugi način ako je to predviđeno posebnim zakonom“, ocijenili su iz ASK-a.

Prema njhovim riječima, Agencija ima nadležnost da utvrdi nespojivost javnih funkcija i da pokrene postupak protiv javnih funkcionera koji obavljaju dvije ili više nespojivih javnih funkcija.

„Nije u nadležnosti Agencije da bilo kom javnom funkcioneru utvrdi prestanak javne funkcije, niti bilo koji javni funkcioner ima obavezu da Agenciji podnese ostavku na bilo koju od funkcija. Agencija mora biti obavještena o podnošenju ostavke ili od organa vlasti u kome javni funkcioner obavlja funkciju ili od samog javnog funkcionera“, ističe se iz Agencije. 

Na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije, Agencija pred nadležnim prekršajnim sudovima pokreće prekršajne postupke protiv javnih funkcionera koji vrše nespojive funkcije.

„Prekršajni sud u prekršajnom postupku utvrđuje da li je došlo do kršenja zakonskih odredbi i može da izrekne sankciju od 500 do 2.000 eura. Napominjemo da dopisi premijera i određenog broja ministara 43. Vlade Crne Gore kojima obavještavaju Agenciju o radnjima koje će preduzeti, nemaju pravne posljedice u smislu vođenja postupaka radi utvrđivanja nespojivih funkcija“, istakli su iz ASK-a.

Ponovili su već nekoliko puta izneseni stav Agencije za sprječavanje korupcije da je nužno donijeti Zakon o Vladi i Zakon o Skupštini, koji bi “pravnu situaciju u vezi sa ministrima i poslanicima sa dvije nespojive javne funkcije regulisali na prikladniji način nego što je to sada”.

„Na kraju, molimo medije da informacije koje dobijaju od Agencije prenose vjerno, u duhu novinarskog kodeksa, i ne stavljaju ih u pogrešan kontekst, kako bismo zajedno služili javnom interesu u javnom informisanju“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Arhiva/Skupština

NIKŠIĆ PROGNOZA