(VIDEO) Administrativni odbor usvojio zahtjev 33 bivša poslanika za ostvarivanje prava na naknadu

Administrativni odbor zatražiće dodatno izjašnjenje Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) i poslati urgenciju Ustavnom sudu po pitanju situacije poslanika DPS-a Dušana Raičevića, koji je i dalje i predsjednik Opštine Bar.

Na sjednici je rečeno da je Raičević dostavio odluku Agencije za sprečavanje korupcije kojom se utvrđuje da kao javni funkcioner može obavljati funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore.

Protiv takvog rješenje je bila većina članova Odbora, dok su predstavnici opozicije poručili da bi trebalo sačekati odluku Ustavnog suda.

Odbor je donio i rješenje o zaradi poslanika 28. saziva, koji profesionalno obavljaju funkciju i usvojio predlog da za 66 poslanika 27. saziva prestane pravo na zaradu, nakon prestanka funkcije.

Administrativni odbor usvojio je zahtjev 33 poslanika bivšeg saziva parlamenta za ostvarivanje prava na naknadu.

Bivši poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Duško Marković takođe je predao zahtjev u kom je naveo da je korisnik prijevremene penzije i da mu pravo na rad prestaje po sili zakona 6. jula 2025. godine.

Tok dešavanja sa sjednice mogli ste pratiti uživo na našem portalu:

Pet ministara iz 43. Vlade dobili pravo na naknadu po prestanku funkcije

Administrativni odbor je donio rješenje o prestanku prava na zaradu na ime predsjednika i članova 43. Vlade Crne Gore.

Takođe, Odbor je donio rješenje o naknadi po prestanku funkcija za ministra u 43. Vladi.

Usvojeni su i zahtjevi ministara koji su podnijeli zahtjev za naknadu po prestanku funkcije – Aleksandar Damjanović, Maša Vlaović, Miomir Vojinović, Zoran Miljanić i Vasilije Lalošević.

Odbor je donio rješenje o prestanku prava za naknadu po prestanku funkcije za Raška Konjevića i Ranka Krivokapića.

Razmatrani zahtijevi poslanika za ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka funkcije

Na dnevnom redu je i razmatranje zahtjeva jednog broja poslanika Skupštine Crne Gore 27. saziva, za ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka funkcije:

Nikola Bajčetić, Dragan Vukić, Bogdan Božović, Danijela Đurović, Maksim Vučinić, Dragan Bojović, Dejan Đurović, Janko Milatović, Nataša Jevrić, Ivan Brajović, Dragica Anđelić, Suzana Pribilović, Mevludin Nuhodžić, Dragica Sekulić, Predrag Bošković, Predrag Sekulić, Daliborka Pejović, Vesna Pavićević, Duško Marković, Miomir M. Mugoša, Albin Ćeman.

Naknada od 28. jula, zaključno sa 15. oktobrom a potom prestanak naknade shodno zahtjevu:

Petar Ivanović, Marko Milačić, Suada Zoronjić, Jovanka Laličić, Branimir Gvozdenović, Branka Bošnjak, Jovanka Bogavac, Miloš Nikolić, Valentina Minić, Nela Savković Vukčević, Vladan Raičević, Tamara Vujović.

Nedović objašnjava da je Duško Marković u svom zahtjevu naveo da je korisnik prijevremene penzije i da mu pravo na rad prestaje po sili zakona 6. jula 2025. godine.

„Naveo je da mu od Fonda PIO obustave prijevremenu penziju za vrijeme dok naknada traje, a nakon toga donesu rješenje o trajnoj starosnoj penziji“, navela je Nedović.

Ona objašnjava da nakon isteka mandata nije ispunjavao uslov za penziju, te da Administrativni odbor predlaže da od Fonda PIO zatraže informaciju da li je Marković od 27. jula 2023. do danas ostvarivao prijevremenu penziju, na osnovu čega će se izjasniti.

Bez izjašnjenja o Raičeviću, čeka se još jedno izjašnjenje ASK-a

Predsjednica Odbora, Jelena Nedović, predložila je da se sačeka još jedno izjašnjenje ASK-a, te da se uputi inicijativa po kojoj Ustavni sud da odluči i riješi sve nedoumice.

„Administrativni odbor treba da uputi urgenciju za rješavanje ovog pitanja“, kazala je Nedović.

Ovaj predlog je usvojen sa devet glasova za, jednim protiv i dva uzdržana. 

Anđušić: Ostavku još nije podnio ni Đeljošaj, sačekati odluku Ustavnog suda

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić podsjeća da su inicijativu podnijela tri predsjednika opština i da Đeljošaj još nije podnio ostavku.

„Dok god imamo dileme i aktuelnu odluku ASK-a, to nas dovodi u situaciju da moramo sačekati odluku Ustavnog suda. I te kako ima nekoliko kontradiktornosti u samom zakonskom rješenju. Imamo i situaciju da funkcioner izvršne vlasti, kao što je predsjednik ili član UO državnog ili lokalnog preduzeća ima pravo da obavlja i funkciju poslanika, ali da nju obavlja na volonterskoj bazi, odnosno da ne prima naknadu. Potpuno je legitimno da se na bazi toga inicira ustavnost te odluke“, kazao je Anđušić.

Predsjednica Odbora je pozvala da se sačeka odluka Ustavnog suda i predložila da se pošalje urgencija da li je postupak uopšte u toku i da se na narednoj sjednici Odbora donese odluka.

Poslanica GP URA Ana Novaković Đurović istakla je da je jedini način izlaska iz ove situacije konačnom izmjenom Zakona o sprečavanju korupcije.

Nenezić: Isto rješenje dobila još dva predsjednika opština

Poslanik SD-a Branislav Nenezić navodi da su isto rješenje dobila tri predsjednika opština – Vladimir Martinović, Nik Đeljošaj i Dušan Raičević.

„U noći izbora Vlade imali smo još veći nonsens, jer smo dvije osobe izabrali na treću funkciju. U trenutku izbora na mjesto ministra Đeljošaja i Martinovića, oni su bili i predsjednici opština i poslanici. Jeste da postoji rok, ali takvu situaciju nijesmo imali ranije“, kazao je Nenezić.

Nedović: ASK tvrdi da Raičević nije prekršio Zakon

Predsjednica Odbora je pročitala odluku ASK-a u kojoj se navodi da Raičević nije prekršio član 12, stav 1, član 12, stav 3 i član 13 o sprečavanju korupcije, jer kao predsjednik Opštine Bar može obavljati funkciju poslanika.

Nedović navodi da ovom odlukom Raičević dobija prava da obavlja ove dvije funkcije.

Poslanik PES-a Vasilije Čarapić poručuje da treba da se zaštiti javni interes, a da Raičević kao poslanik dobija imunitet, a kao predsjednik Opštine Bar donosi veoma važne odluke.

Božović: Raičević bi bio privilegovan

Jelena Božović iz koalicije Za budućnost Crne Gore poručuje da su ove dvije funkcije nespojive, te da bi predsjednik opštine Bar imao privilegovan status u odnosu na druge predsjednika.

„Podsjetiću da su mnogi predsjednici opština podnijeli ostavku i prihvatili samo jednu funkciju. Ne iznenađuje me odluka direktorice ASK-a, koje su i ranije bile diskutibalne. Odbor treba da se izjasni danas po ovom pitanju i da se odluka stavi na dnevni red. Vjerujem i da će odluka Ustavnog suda, ukoliko budemo imali nepristrasnu odluku, da ćemo imati onakav odgovor kakav treba da bude – da predsjednik opštine ne može istovremeno da obavlja funkciju poslanika“, kazala je Božović.

Popović: Ovo je presedan

Poslanica Demokrata Zdenka Popović je istakla da je odluka ASK-a presedan, podsjetivši da su 2012. svi poslanici morali da podnesu ostavke i da je i tada bilo nespojivo da se obavljaju ovakve dvije funkcije.

„Predsjednik opštine je izvršni organ. Ovo je zakonodavni dom i taj neko ko obavlja funkciju izvršnog organa treba da bude u zakonodavnom domu. Miješa se izvršna i zakonodavna funkcija. Šta u slučaju da se u Parlamentu donosi neki zakon koji je u nadležnosti lokalne samouprave? Da li treba taj poslanik da glasa za tu odluku. Svi znamo da su te dvije funkcije nespojive“, kazala je Popović.

Njeno mišljenje dijeli i poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić, navodeći da nije moguće obavljati ove dvije funkcije istovremeno.

„I pored mišljenja ASK-a dužni smo da primjenjujemo Zakon i možemo da ga primjenjujemo onako kako mislimo da je praksa. Možemo da se pozovemo na sijaset prakse iz prethodnog perioda. Možda treba i sačekati da se stvar iskristrališe na nivou Ustavnog suda“, kazao je Čarapić.

Raičević dostavio odluku ASK-a da može da obavlja i funkciju poslanika

Od predsjednika Opštine Bar Dušana Raičevića stigao je zahtjev, odnosno odluka Agencije za sprječavanje korupcije kojom se utvrđuje da kao javni funkcioner može obavljati funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore.

Nedović je navela da do sada to nije praksa, te da su predsjednici opština u dosadašnjem periodu podnosili ostavku na funkciju predsjednika.

„Sama Agencija u odluci koju su nam dostavili obrazlažu da predsjednik Opštine ne pripada grani ovoj grani izvršne vlasti. Đeljošaj i Raičević su povodom toga podnijeli inicijativu Ustavnom sudu i ta će se odluka poštovati. Predlažem da ispitamo sve činjenice i da zauzmemo stav“, kazala je Nedović.

Poslanik Anđušić je naveo da su imali specifičnu situaciju, te da su pojedini poslanici podnijeli inicijativu za ocjenu ustavnosti i da i dalje imamo nerazješnjenu situaciju.

„Mislim da treba da sačekamo zvaničan stav i da se prema tome izjasnimo“, kazao je Anđušić.

Zarada poslanika

Na sjednici je donešeno rješenje o prestanku prava na zaradu, zbog prestanka funkcije poslanika u Skupštini Crne Gore.

Odbor je i donio rješenje o prestanku prava na razliku u zaradi za poslanike – Budimir Aleksić, Radule Novović, Lidija Kljajić, Srđan Pavićević, Adnan Striković, Dragutin Papović, Halil Duković i Vladimir Dobričanin.

Usvojeno je i rješenje o zaradi za poslanike u Skupštini Crne Gore 28. saziva, koji profesionalno obavljaju funkciju.

Odbor je razmatrao i zahtjeve jednog broja poslanika Skupštine Crne Gore, za ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka funkcije.

Savjetnici potpredsjednika Skupštine Marković i Kandić

Administrativnom odboru su dostavljeni predlozi za dva savjetnika potpredsjednika Skupštine (Borisa Pejovića), koji je imenovao Danijelu Marković i Stevana Kandića.

Odbor je podržao ovaj predlog i donio rješenje o imenovanju.

Velimir Đoković predložen za šefa kabineta Skupštine

Administrativnom odboru je stigla dopuna dnevnog reda i za šefa kabineta Skupštine predložen je Velimir Đoković.

On je od 2005. član Nove srpske demokratije, a od 2018. i član Glavnog i Izvršnog odbora.

Obavljao je funkciju predsjednika Skupštine opštine Danilovgrad.

Administrativni odbor je podržao ovaj predlog sa 7 glasova za i 5 protiv.

Bez izbora zamjenika Odbora i predloga predsjednika skupštinskih odbora

Predsjednica Odbora, Jelena Nedović, kazala je da sjednici prisustvuje 12 članova, te da je Dragoslav Šćekić podnio ostavku, a da je za Simonidu Kordić zamjena Jelena Božović.

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić kazao je da još neće predložiti zamjenika predsjednika Odbora, te da će to učiniti nakon što dobiju precizne informacije o broju radnih tijela u okviru kojih će imati predsjedavajuća i zamjenička mjesta.

Predlog Anđušića za odgađanje izbora zamjenika predsjednika Odbora je usvojen, kao i predsjednika skupštinskih odbora.

Foto/video: Screenshot/Skupština CG

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA