Administracija bez papira – za efikasniju i transparentniju Vladu

Danas započinjemo jedan novi, važan projekat u pravcu elektronskog upravljanja dokumentima, na svim nivoima. Nova rješenja biće integrisana u jednu cjelinu i razvijena u skladu sa propisima koji bliže uređuju elektronsko poslovanje, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj na kick off meeting “Administracija bez papira“.

„Ministarstvo javne uprave posvećeno radi na stvaranju ambijenta za razvoj digitalne uprave, po mjeri građana, koja će biti zasnovana na čvrstoj i bezbjednoj infrastrukturi, te i sistemima za bržu i lakšu upotrebu elektronskih usluga. Budući da je digitalna transformacija jedan od strateških prioriteta Vlade Crne Gore, koja predstavlja pokretač inovacija i sveobuhvatnog društveno-ekonomskog razvoja, sistematično i predano težimo ovom cilju”, kazao je Dukaj.

Dukaj je kazao da Ministarstvo javne uprave radi na stvaranju tehničkih uslova za implementaciju i kontinuirano unapređenje projekata, Certifikaciono tijelo (CA) i Informacioni sistem za elektronsko upravljanje dokumentima i Upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Gore.

Ovi projekti za konačan cilj imaju realizaciju koncepta – “Administracija bez papira”.

Aktivnosti se baziraju na mehanizmima upotrebe elektronskog dokumenta, usluge preporučene dostave, kao i ostalih elektronskih usluga povjerenja.

„Implementacijom pomenutih softverskih rješenja za elektronsko upravljanje dokumentima unutar i između organa državne uprave, kao i između građana i organa, stvorićemo ambijent za efikasniju i transparentniju Vladu”, istakao je Dukaj.

„Posebno želim naglasiti da naše partnerstvo sa privatnim sektorom, ICT zajednicom i akademskom zajednicom – nema alternativu. To su naši strateški partneri u svakom važnom projektu. Očekujem i uvjeren sam da ćemo u partnerstvu sa ČIKOM-om i CoreIT–em ovaj važan koncept, dovesti uspješno do kraja”, zaključio je Dukaj.

Direktor operacija Coreit-a, Vuk Vujović kazao je da je Coreit učestvovao u ovom procesu od samog početka kroz realizaciju različitih projekta: Nacionalni sistem elektronskog identiteta (NS eID), Nacionalni sistem za elektronsko plaćanje (NS-NAT) kao i trenutno aktuelni razvoj i implementacija sertifikacionog tijela (CA).

Istakao je da su u pitanju bazne usluge koje omogućavaju identifikaciju građana i pravnih lica, elektronsko plaćanje i verifikacija administrativnih taksi kao i digitalno potpisivanje.

“Već imamo zavidno iskustvo i znanje o digitalizaciji u finansijskom sektoru i biće nam zadovoljstvo da ga iskoristimo i za podršku procesima u našoj zemlji. Ovako važni projekti su naša osnovna djelatnost i radujemo se digitalizaciji i unapređenju procesa u Crnoj Gori”, kazao je Vujović. Posebno je istakao značaj napora koje Ministarstvo javne uprave ulaže u digitalizaciju crnogorskog društva.”

Izvršni direktor Čikom-a, Vladan Tabaš je kazao da unapređenjem sistema Elektronskih sjednica Vlade i Sistema za upravljanje dokumentima doprinosimo uređenju i optimizaciji poslova administracije i arhive, ubrzavamo i standardizujemo poslovne procese i činimo ih transparentnijim minimizujući mogućnost propusta i grešaka.

„Autorizovanim pristupom dokumentaciji i ograničavanjem prava nad dokumentima povećavamo stepen njihove bezbjednosti. Sistem notifikacijama obezbjeđuje pravovremene informacije o aktivnostima, akcijama, statusu predmeta i dokumenta i rokovima realizacije uz napredno pretraživanje i izvještavanje. Ovo je još jedan korak ka digitalnoj transformaciji javne uprave u skladu sa aktuelnom Strategijom digitalne transformacije“, zaključio Tabaš.

Na skupu je prezentovana platforma za Certifikaciono tijelo (CA) – upotrebe elektronskog dokumenta, usluge preporučene dostave, kao i ostalih elektronskih usluga povjerenja i Informacioni sistem za elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS) i upravljanja procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Gore (eSV).

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents