Mugoša: Potrebna posebna podrška nezaposlenim i penzionerima

Potpredsjednik Socijaldemokrata i kandidat liste „Zajedno“ Boris Mugoša istakao je da su troškovi života u Crnoj Gori drastično porasli, naša zemlja je najskuplja za život u regionu i zato su neophodne hitne socio-ekonomske mjere, koje su planirane programom koalicije „Zajedno“.

One, između ostalog, kako navodi, uključuju pokretanje ozbiljnog investicionog ciklusa, odnosno realizaciju kapitalnih projekata, ali i podršku socijalno ranjivim kategorijama (korisnicima socijalnih davanja, podstanarima, nezaposlenima, penzionerima).

„Za normalan život četvoročlane porodice potrebno je 1.900 eura. Imamo preko 70.000 penzionera sa penzijom do 400 eura i 60.000 građanki i građana sa minimalnom zaradom. Takva situacija zahtijeva odgovornost i znanje, a ne populizam“, rekao je Mugoša, nabrojavši neke od predviđenih mjera iz oblasti socijale programa koalicije „Zajedno“.

One uključuju podršku nezaposlenima, uz posebni dodatak od 200 eura za nezaposlene samohrane roditelje, potom uvećanje izdvajanja za materijalno obezbjeđenje porodice i tuđu njegu za 50% kao i podršku podstanarima i hraniteljskim porodicama.

Kada je riječ o djeci, mjere podrazumijevaju subvencioniranje troškova vrtića do 100% iznosa za djecu iz porodica u riziku, ali i besplatnu užinu za osnovce i prevoz za djecu iz socijalno ranjivih kategorija. Kada su pitanju penzioneri, mjere predviđaju povećanje iznosa penzija za 20% za one ispod državnog prosjeka, a 10% za one koji primaju penziju iznad državnog prosjeka.

„Sredstva za navedene mjere značajnim dijelom će biti obezbijeđena racionalizacijom određenih postojećih budžetskih izdataka, kao što su ugovori o djelu, konsultantske usluge, zakup objekata, službena putovanja i reprezentacije i administrativni materijal, te njihovim preusmjeravanjem na podršku socijalno ranjivim kategorijama“, zaključuje Mugoša.

Izvor: RTCG

Foto: SD

NIKŠIĆ PROGNOZA