Minić: Crna Gora mora postati dio Evropskog zelenog dogovora

Kandidatkinja za poslanicu koalicije “Aleksa i Dritan – Hrabro se broji“ Valentina Minić, kazala je da Crna Gora mora postati dio Evropskog zelenog dogovora, nove strategije EU za rast koja se temelji na modernoj, učinkovitoj i konkurentnoj privredi, saopšteno je iz te koalicije.

„Cilj dogovora je da se u Evropi postigne klimatska neutralnost do 2050. godine, te se državama savjetuju mjere kako da izvedu reforme za zelenu tranziciju“, kazala je Minić, navodi se u saopštenju.

Buduća vlada, prema njenim riječima, mora obezbijediti dodatne edukacije za sve potrebne postupke koje treba da se nauče kako bi mogli da se primjenjuju ne samo na državnom, nego i na lokalnom nivou.

„“Hrabro se broji“ jasno kaže: „Zelena tranzicija je naša budućnost“ i na ovim izborima želimo da se obavežemo da ćemo uporedo sa reformama koje nas vode u članstvo EU raditi i na reformama koje su neophodne da bi se obavila zelena tranzicija“, dodala je ona.

Izvještaji govore da EU već, kazala je Minić, postiže dobre rezultate u smanjenju emisija štetnih gasova i da istovremeno održavaju ekonomski rast, što znači da su mjere dobre i učinkovite i da nikako ne idu na štetu privredi.

„Evropska komisija pomaže nacionalnim vlastima u osmišljavanju i izvođenju reformi koje podržavaju njihove klimatske ambicije. Naša država mora da iskoristi savjetovanje na temu klimatskih strategija i akcijskih planova, te moramo obezbijediti podršku za korišćenje zemljišta i gazdovanje šumama, uključujući urbano planiranje, pametne gradove, te računovodstvo i popis šuma. Važno nam je da se uključimo u tokove EU kako bismo se bolje zaštitili od poplava i erozija“, navodi se u saopštenju koalicije „Hrabro se broji“.

EU je, kako je saopšteno, daleko odmakla u projektima oko korišćenja energije vjetra i sunca, te ta grana donosi nova, visoko kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta.

„Zato je potrebno da naša država čim prije donese zakone koji će omogućiti regulatorne okvire koji favorizuju obnovljivu energiju. Mi možemo već danas da počnemo sa ulaganjima u energetsku učinkovitost zgrada, te da definišemo politike održivog prometa/mobilnosti i alternativnih goriva, te da jačamo promet na unutrašnjim plovnim putevima i željezničkim prugama“, saopštila je Minić.

Sve države članice EU i one koje to žele postati, rekla je ona, moraju doprinositi zelenoj tranziciji.

„Razmjere izazova nisu iste za sve i zato moramo tijesno sarađivati sa Evropskom komisijom koja pomaže državama u preduzimanju mjera i konkretnih koraka za osiguranje podrške regijama i sektorima koji će najviše biti izloženi tranziciji“, dodaje se u saopštenju.

Foto: Demokratska Crna Gora

NIKŠIĆ PROGNOZA