Implementirati pravne tekovine EU iz oblasti rodne ravnopravnosti

Građanski pokret „Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru“ nastojaće da se u svim porama društvenog sistema implementiraju pravne tekovine Evropske unije (EU) iz oblasti rodne ravnopravnosti, saopštili su iz tog pokreta.

U Podgorici je danas, u organizaciji Građanskog pokreta i izborne liste „Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru!“, održan okrugli sto „EU perspektiva iz ugla žena u Crnoj Gori“.

“Budući da smo kao građanski pokret sa najvećom zastupljenošću žena u svojim redovima, a nakon izbora i kao bitan učesnik u vlasti, nastojaćemo da se u svim porama društvenog sistema implementiraju pravne tekovine EU iz oblasti rodne ravnopravnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz pokreta Mi možemo istakli su da je od krucijalnog značaja podrška koju je Misija OEBS-a dala izradi Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti za period od 2021. do 2025. godine.

“Ta strategija ne smije ostati mrtvo slovo na papiru, a mi puki zagovornici EU tekovina u toj oblasti, već moramo djelovati kako bi ojačali ekonomsko osnaživanje žena u tri oblasti – žene na tržištu rada, žene preduzetnice, žene na selu”, kaže se u saopštenju.

To će se, kako su rekli iz pokreta Mi možemo, postići dodjelom grantova organizacijama i mrežama civilnog društva koje se bave rodnom ravnopravnošću i osnaživanjem istih.

Oni su naveli da Ministarstvo evropskih poslova mora da uspostavi interne procedure za uvođenje rodnih aspekata, kako bi rodna ravnopravnost bila inkorporirana u ključna programska dokumenta i identifikovali se prioriteti u oblasti rodne ravnopravnosti i uskladili sa politikama EU u toj oblasti.

Iz pokreta Mi možemo kazali su da Crna Gora, kao država kandidatkinja za članstvo u EU, mora slijediti postulate koji su postavljeni u zakonodavnim i strateškim dokumentima koje usvajaju Evropska komisija i njene institucije.

“Posebno sa osvrtom na Strategiju EU za rodnu ravnopravnost 2020-2025, koja je postavila sljedeće ciljeve – zaustavljanje širenja rodnih stereotipa, ukidanje razlika na osnovu pola na tržištu rada, postizanje jednakog učešća muškaraca i žena u različitim oblastima privrede”, kaže se u saopštenju.

Ciljevi koji su postavljeni u toj strategiji su, kako se navodi, borba protiv razlika u primanjima i penzijama na osnovu pola, ukidanje razlika na temelju pola po pitanju brige i rada u kući, postizanje rodne ravnoteže u donošenju odluka i politici i zaustavljanje rodno uslovljenog nasilja.

Iz pokreta Mi možemo rekli su da Crna Gora do sada nije imala priliku da na čelu države ima predsjednicu, odnosno na čelu Vlade premijerku.

“Takođe u ključnoj oblasti – bezbjednosti, u plejadi ministara unutrašnjih poslova nikada nije bila žena na čelu tako važnog minstarstva“, naveli su iz pokreta Mi možemo.

Oni su poručili da se pomak mora napraviti, u skladu sa EU politikama u svim oblastima, insistiranjem na transparentnosti zarada, prevenciji sajber nasilja nad ženama koje je prisutno na društvenim mrezama, prisutnosti žena u korporativnim odnosno upravnim odborima na bazi potpunog reciprociteta sa zastupljenošću muškaraca.

Foto: Građanski pokret Mi možemo

NIKŠIĆ PROGNOZA