Vujović: Nalazi Evropske komisije u potpunosti potvrđuju misiju MKM-a 

Nalazi Evropske komsije o napretku Crne Gore u oblasti medija potpuno su u skladu sa opredjeljenjem Ministarstva kulture i medija da aktivno i posvećeno djeluje kako bi se riješili svi slučajevi napada na novinare, a prijedlozi medijskih zakona što prije bili usvojeni, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović. 

U Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, kako kaže, navodi se da postoji poboljšanje kada je riječ o zaštiti novinara i drugih medijskih radnika, ali da tek treba postići opipljive rezultate kada je u pitanju rješevanje starih slučajeva napada na novinare. 

„Nalazi Evropske komisije su u potpunosti u saglasju sa našim opredjeljenjem da ohrabrujemo i snažno podržavamo rad nadležnih organa u procesuiranju slučajeva napada na novinare, jer se kažnjavanjem počinalaca šalje poruka da su napadi na novinare i medijske radnike nedopustivi i da će uvijek biti sankcionisani. Potrebno je da kontinuirano radimo na prevenciji i podizanju svijesti o nedopustivosti ugrožavanja bezbjednosti medijskih radnika“, poručila je Vujović. 

U Izvještaju je konstatovano da je usvojena Medijska strategija, kao i da je prethodna Vlada uključila civilno društvo i medijske aktere u izradu nacrta medijskih zakona, ali da proces nije finalizovan. 

Vujović je poručila da će se aktivno zalagati da se ti prijedlozi što prije nađu pred poslanicima. 

„Novi set medijskih zakona će sadržati najnoviju EU direktivu, obezbijediće snažan medijski sektor, proizvodnju sopstvenog sadržaja i medijski pluralizam. Pojačaćemo napore da postignemo vidljiv napredak kada je riječ o slobodi izražavanja, jer nema zdravog demokratskog društva bez jakog medijskog sektora i medijskog pluralizma. Takođe, uložićemo dodatni napor kako bi pružili efikasan odgovor na izazove lažnih vijesti i dezinformacija, koje predstavljaju ne samo crnogorski, već i globalni problem“, istakla je Vujović. 

Poručila je da će se, kada je o kulturi riječ, u narednom periodu zalagati da usvojeni Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027, kojim se sistemski utvrđuju pravci djelovanja i načini sprovođenja kulturne politike, bude primijenjen u praksi. 

„U Izvještaju je prepoznato da je Ministarstvo kulture i medija nastavilo sa podizanjem svijesti o mogućnostima za građane Crne Gore u okviru programa EU „Kreativna Evropa“ za period od 2021. do 2027. godine, što će biti slučaj i u narednom periodu“, kazala je Vujović.

Foto: MKM

NIKŠIĆ PROGNOZA