Vujović: Definisaćemo adekvatan mehanizam za korišćenje kreativnog Haba u Kotoru

Ministarstvo kulture i medija će definisati adekvatan mehanizam za korišćenje Kreativnog haba u Kotoru, kako bi se dokazala opravdanost primjene projekata valorizacije kulturnih dobara u svrhu stavljanja u savremeni kontekst i pokazalo da su održivi modeli u kulturi mogući.

To je poručila ministarka kulture i medija Tamara Vujović, koja je govorila na završnom događaju IPA 3C projekta “Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija“, koji je Ministarstvo kulture i medija realizovalo sa partnerima iz Albanije i Italije.

Vujović je rekla da je najznačajniji rezultat projekta rekonstrukcija Zgrade starog zatvora, a koja je u skladu sa zakonskim normama za oblast zaštite kulturnih dobara stavljena u funkciju Kreativnog haba sa rezidencijalnim kapacitetima, navodi se u saopštenju MKM-a.

“Svjedoci smo da kapaciteti ovog, po mnogočemu specifičnog objekta, nijesu u pravom smislu iskorišćeni niti valorizovani. Od sredine 2021. Ministarstvo kulture i medija nije pronašlo odgovarajući model upravljanja ovim prostorom. Krajnje je vrijeme da definišemo adekvatan mehanizam za korišćenje ovog prostora, kako bi dokazali opravdanosti implementacije projekata valorizacije kulturnih dobara u svrhu stavljanja u savremeni kontekst, i pokazali da su održivi modeli u kulturi mogući”, istakla je Vujović.

Vujović kaže da je potrebno oformiti tim koji bi se bavio upotrebom ovog prostora, pravio plan aktivnosti.

“Potrebno je pronaći primjere dobre prakse iz regiona i implementirati ih. Moja zamisao je da su tu u provom redu kreativne industrije, primjenjena ili primjenjiva umjetnost, koncept store, otvaranje prostora za nezavisnu scenu i sl”, navela je Vujović.

Naglasila je da će jedan od prioriteta u njenom mandatu biti investicije u kulturnu infrastrukturu, jer se, kako smatra, samo na taj način može doprinijeti kreiranju ambijenta za prepoznatljivost i konkurentnost.

“To možemo raditi iz budžeta države izradom projekata rekonstrukcije, obnove ili izgradnje objekata u kulturi, ali i izgradnjom kapaciteta ustanova i organizacija iz oblasti kulture, obučavanjem zaposlenih da apliciraju na pozive i konkurse dostupnih međunarodnih fondova i programa u kojima Crna Gora učestvuje”, istakla je Vujović.

Poručila je Vujović da će Ministarstvo kulture i medija i u narednom periodu pružiti još značajniju podršku razvoju sektora kreativnih industrija i projektima održivog ulaganja u kulturnu baštinu, stvarajući mehanizme za funkcionisanje ovog i sličnih objekata, na principima održivog upravljanja kako bi postali primjer dobre prakse za buduće habove koji će se ostvarati.

“Posebno smo ponosni što je naše Ministarstvo od strane relevantnih institucija prepoznato kao nosilac ovog projekta ukupne vrijednosti od 4.3 miliona eura, što je doprinijelo i izgradnji naših institucionalnih, administrativnih i upravljačkih kapaciteta”, rekla je Vujović.

Iz MKM navode da je rezultate koji su ostvareni u okviru projekta 3C predstavila Milena Ražnatović, samostalna savjetnica u MKM, a Nikola Radović iz DAA Montenegro govorio je o proizvodima i prototipima sa umjetničkih rezidencija održanih u Bariju, Kampobasu i Kotoru u okviru ovog projekta, a predstavljena je i kompozicija nastala na rezidenciji u kotorskom Habu.

Projekat 3C, podržan je u okviru prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora.

Pored Ministarstva kulture i medija Crne Gore koje je bilo glavni partner u realizaciji projekta, projektni partneri su Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Albanije, Nacionalni institut za kulturnu baštinu, Albanije, Regija Pulja – Odjeljenje za turizam, ekonomiju, kulturu i teritorijalni razvoj, Italija, Regija Molize, Italija i Fondacija kulture Regije Molize, Italija. Pridruženi partneri su Nacionalni centar za kinematografiju, Albanija i Fondacija Gramsci, Pulja, Italija.

Foto: MKM

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents