Vujović: Crna Gora i Austrija će iskoristiti potencijal za saradnju u raznim oblastima kulture

Digitalizacija kulturnog nasljeđa je razvijena u Austriji i to iskustvo našoj državi može biti veoma korisno, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović, naglašavajući da će dvije države jačati saradnju, naročito u oblasti kulturne baštine.

Kako navode iz resornog ministarstva, na sastanku sa austrijskim ambasadorom Karlom Milerom, iskazana je posvećenost zajedničkim projektima, pokretanju novih inicijativa i obnavljanju memoranduma o saradnji u vezi sa zaštitom nepokretnih kulturnih dobara između Ministarstva kulture i medija i Arheološkog instituta Austrije, koji je bio na snazi do 2018. godine.

„Ono što nas veže je nasljeđe Austrougarske od čega posebno izdvajamo fortifikacije i trase željezničke pruge. Upoznata sam sa projektom koji se odnosti na tvrđavu Kosmač i arheoloska istraživanja koji je podržala ambasada Austrije“, rekla je Vujović.

Objasnila je da se u Crnoj Gori nalaze brojni fortifikacioni objekti iz perioda Austrougarske, da je 1814. godine, poslije Berlinskog kongresa, Boka pripala Austrougarskoj i da je u tom periodu na tom prostoru rađeno najviše vojnih fortifikacionih objekata.

„2018. godine između Arheološkog instituta Austrije i Ministarstva kulture i medija potpisan je Sporazum o saradnji na projektima koji su vezani za austrougarske tvrđave Kosmač, Vrmac i Goražde. Mi smo u saradnji sa našim institucijama, Upravom za zaštitu kulturnih dobara, Centrom za konzervaciju i arheologiju i stručnjacima iz Arheloškog instituta i Ministarstva kulture i medija, uradili dokumentaciju koja je dobra baza i osnova za dalja istraživanja“, kazala je Vujović i dodala da po pitanju kulturne baština imaju dosta prostora za saradnju, kroz stavljanje ovih objekata u funkiju održivog korišćenja kao i kroz samu prezentaciju tih objekata.

Kako navode u saopštenju, istakla je vrlo uspješnu i plodnu saradnju između Muzičkog centra Crne Gore i muzičkih institucija Austrije.

„Muzički centar je nominovan za najprestižniju nagradu Glavnog grada, što dokazuje da se ulaganje s ciljem da se edukuje publika u oblasti klasične muzike itakako vidi i osjeća. I Filmski centar Crne Gore sarađuje sa Filmskim centrom Austrije, što nas posebno raduje“, saopštila je Vujović.

Osvrnuvši se na zakonodavnu regulativu, istakla je značaj Zakona o kinematografiji, koji omogućava stranim producentima 25 odsto povrata na uložena sredstva prilikom snimanja u Crnoj Gori, a ta podsticajna mjera, uz atraktivnost zemlje za snimanje, čini Crnu Goru, kako smatra, privlačnom destinacijom za strane producente.

Vujović je, kako dodaju, najavila obnovu jugoslovenskog paviljona u muzeju Aušvic-Birkenau u okviru UNESCO projekta, čiji je partner Nacionalni fond za žrtve naciosocializma, što je ambasador srdačno pozdravio izrazivši spremnost da pruži podršku i pomoć tom projektu.

Ministarka je naglasila i uspješnu saradnju s prevodilačkom mrežom Traduki u oblasti izdavaštva i prevodilaštva, ističući važnost ponovnog pokretanja te mreže kako bi se intenzivirala kulturna razmjena.

Za jedan od ključnih ciljeva u toku mandata, Vujović je istakla diverzifikaciju crnogorske kulture tokom cijele godine, u svim gradovima, a ne samo u toku ljetnjih mjeseci.

„Kulturni događaji su često usredsređeni samo na ljeto, što ograničava potencijal kulturnog turizma u Crnoj Gori. Iako postizanje visokih standarda tokom cijele godine predstavlja izazov, težićemo tom cilju kako bismo unaprijedili kulturnu ponudu. Želimo da kulturni turizam bude centralni dio naše turističke ponude, omogućavajući posjetiocima da istraže našu kulturu tokom cijele godine“, istakla je Vujović.

Miler, kako navode, akcentovao saradnju koja postoji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Austrije u vezi otvaranja Vojnog muzeja, izražavajući spremnost za razmjenu ekspertize i nadu da će projekat uskoro biti realizovan.

„Što se tiče digitalizacije kulturnog nasljeđa, to je oblast koja je dosta razvijena u Austriji i naše iskustvo svakako može biti od koristi“, kazao je Miler naglasivši mogućnost korišćenja raznih fondova EU namijenjenih za razvoj kulture u Crnoj Gori.

Dodaju da je pohvalio značajan trud, entuzijazam i rad koji je primijetio u muzejima uprkos lošim uslovima.

„Iako sam svjestan infrastrukturnih problema u vašim muzejima, impresioniran sam onim što sam vidio, posebno u Pomorskom muzeju u Kotoru i muzejima na Cetinju. Uprkos izazovima, primjećujem predanost i trud u tim institucijama“, rekao je Miler.  

Ukazao je i na potencijal saradnje sa raznim crnogorskim festivalima, posebno naglašavajući dobru postojeću saradnju s KotorArt festivalom.  

„U Austriji postoje veliki festivali poput Ars Electronica Festivala i nadam se da će doći do povezivanja takvih događaja s festivalima u Crnoj Gori“, poručio je Miler. 

Najavio je napore u uspostavljanju saradnje s austrijskim mladim umjetnicima kroz različite projekte i razmjene, s čim se Vujović saglasila posebno podržavši ideje razmjene i dalje obrazovanje mladih ljudi.

Na sastanku je razgovarano i o ranije započetom projektu „Putevima austrougarskih tvrđava“, a bilo je riječi i o tvrđavi Kosmač, za koju je ambasada iskazala interesovanje.

Foto: Ministarstvo kulture i medija

NIKŠIĆ PROGNOZA