Više od 900 hiljada eura za kulturno-umjetnička stvaralaštva

Ministarstvo kulture i medija sufinansiraće u 2023. godini ukupno 238 projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva sa ukupnim iznosom 925.613 eura, saopšteno je iz tog resora.

„Iz oblasti likovne umjetnosti sufinansiraće 20 projekata (43.200,00 eura), muzičkih i muzičko scenskih djelatnosti šest (28.750,00 eura), književnosti 60 (86.825,00eura), prevođenja i časopisa 14 (20.800,00 eura), pozorišne djelatnosti šest (72.580,00 eura), kulturno – umjetničke manifestacije i festivali 56 (431.200,00 eura), zajedničko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima deset (41.500,00 eura), razvoja kulture na sjeveru 66 (200.758,00 eura)“, navode u saopštenju.

Ministarstvo kulture i medija će, kako dodaju, nakon objavljivanja Odluke o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa  u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2023. godini zaključiti ugovore o sufinansiranju projekata/programa sa realizatorima projekata/programa.

„Na adresu Ministarstva ukupno je pristiglo 396 prijava, nakon čega je Komisija za vrednovanje projekata izvršila vrednovanje svih projekata koji su dostavili urednu, potpunu i blagovremenu prijavu“, navode iz Ministrarstva i dodaju:

„Komisije su razmatrale sve prijave projekata/programa pristigle na predmetni konkurs, ali su utvrdile da ukupno 152 projekta/programa nije za podršku iz razloga što prijave nijesu blagovremene, potpune ili uredne, ili je utvrdila da prijedlog projekta/programa nije u skladu sa ciljevima konkursa, odnosno isti ne ispunjavaju propisane kriterijume.“

Ministarstvo će, porčuju u saopštenju, shodno Zakonu o kulturi, zaključiti ugovore o sufinansiranju kojim će se definisati dinamika realizacije projekta, uplate, korišćenje i pravdanje odobrenih sredstava, izvještavanje o stanju projekta i način prezentacije projekta i konačnog izvještaja o realizaciji projekta.

Odluka je dostupna na sajtu MKM: Odluka o sufinansiranju programa i projekata u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u (www.gov.me)

Foto: Ministarstvo kulture i medija

NIKŠIĆ PROGNOZA