(VIDEO) U “Imaginarijumu” o stvaralaštvu kompozitora Borislava Bora Tamindžića

Kristina Radović, istoričarka umjetnosti, u okviru sedme sesije projekta “Imaginarijum” na  temu “Slika i muzika”  ugostila je muzikološkinju  Jelenu Jovanović Nikolić

U fokusu razgovora u “Imaginarijumu”, inače projektu Javne ustanove (JU) “Zahumlje”, bio je Borislav Bora Tamindžić, kompozitor, čije je stvaralaštvo zasnovano na tradicionalnom muzičkom izrazu.

Ovaj veoma produktivan autor ostavio je bogat, žanrovski raznovstan  muzički fundus,  brojna djela filmske, kamerne, orkestarske, horske i scenske muzike.

Tamindžićeva djela, karakterističnog, ekspresivnog stila, inspirisana  tradicionalnim, arhaičnim i poetskim tekstovima,  bila su  na repertoaru brojnih crnogorskih, jugoslovenskih i evropskih solista i ansambala. 

Bogat opus ovog veoma angažovanog kompozitora CNP, koji je 1972. godine bio i  horovođa u “Zahumlju”, prva je konciznije  osvijetlila Jelena Manja Radulović Vulić  muzikološkinja, osnivačica i dekanica Muzičke akademije u Crnoj Gori.

Tamindžić je komponovao muziku za filmove „Beštije“, „Jovana Lukina“ i „Čudo neviđeno“ koje je  režirao Živko Nikolić.

Upravo folklor crnogorskog podneblja  najsnažnije veže  dva  poznata stvaraoca.

Jelena Jovanović Nikolić, autorka  knjige „Filmska muzika Borisala Tamindžića“ i koautorka Monografije “O prvoj deceniji Crnogorskog simfonijskog orkestra”, govorila je o sadejstvu slike i zvuka, razvoju i istorijatu scenske muzike, značaju primijenjene  muzike i drugim srodnim temama.

Projekat  “Imaginarijum” u čijem je fokusu rasvijetljavanje  fenomena slike u različitim granama umjetnosti, a koji se realizuje   u okviru programa Nikšička kulturna scena , potpisuje urednica programa u Zahumlju,  Kristina Radović.

Jovan Džodžo

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA