(VIDEO) Predstavljena zbirka poezije “Trag” Vukosava Delibašića

U okviru programa „Nikšićka kulturna scena 2023“ Javna ustanova (JU) „Zahumlje“ organizovala je promociju zbirke pjesama „Trag“  Nikšićanina Vukosava Delibašića.

Zbirka  „Trag“  sadrži 80 – ak pjesama, razvrstanih u više ciklusa, u kojim autor tematizuje zavičaj, prolaznost, ljubav, neafirmanitvo progovara o otuđenoj sadašnjosti, oživljava vrijeme predaka, sjećanje na Milana Duga Krivokapića i  dubokim ličnim tonom komunicira sa Njegošem i Andrićem. O brižljivo odabranim interesovanjima, opažanjima i pjesničkom samopromatranju govorila je rezentkinja Anđela Peković.

Delibašićeva poezija je nostalgična, intimna dijagnoza, nastala iz provjerenih životnih lekcija. Pjesnik bez patetike  pjeva o prošlosti, miri se sa realnošću i prihvata sadašnjost.

Zbirku pjesama „Trag“  zatvara ciklus raznorodne ljubavne poezije.  Autor je  zahvalio svima koji su pomogli da knjiga ugleda svijetlo dana  i naglasio da je njegova  poezija  spektar unutrašnjih, preživljenih ličnih emocija.

Pjesme iz zbirke „Trag“  kazivali su Tijana Vujović, Miloš ZvicerRatko Ćetković i autorova unuka Maša. Moderatorka ja bila Kristina Radović.

Vukosav Delibašić objavio je zbirku   „U momentu – haiku i druge forme japanske poezije“ i romane „U vrtlogu vremena“ i „Povratak iz pakla“, za koji je dobio nagradu „Slaviša Nikolin Živković“ Društva knjiženika i književnih prevodilaca grada Niša.

Jovan Džodžo

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA