(VIDEO) Predstavljena trotomna “Istorija crnogorske umjetnosti“

Crnogorska akademija nauka i  umjetnosti objavila  trotomnu monografiju  “Istorija  umjetnosti Crne Gore”. Urednik tog kapitalnog djela, u kome  je dat stručan i  sveobuhvatan pregled naše umjetničke kulture, je akademik Aleksandar Čilikov.

Kapitalna monografija CANU, trotomna “Istorija crnogorske umjetnosti“ proizvod je trogodišnjeg naučnog projekta Odjeljenja humanističkih nauka.

U realizaciji trogodišnjeg projekta učestvovalo je deset autora i autorki, koji su na više od 1500 strana, uz bogat ilustrativni materijal predstavili arhitekturu, slikarstvo, vajarstvo i primijenjenu umjetnost Crne Gore od praistorije do današnjice.

U njegovoj  realizaciji učestvovalo je deset autora i autorki, koji su  na više od 1500 strana, uz bogat ilustrativni materijal predstavili arhitekturu, slikarstvo, vajarstvo, modernu i postmodernu umjetnost Crne Gore, od praistorije do današnjice.

Sva tri toma Istorije umjetnosti Crne Gore počinju istorijskim pregledom epohe, urednika izdanja, akademika dr Aleksandra Čilikova.

Sve što je bitno u svim segmentima umjetničke kulture naše države, u ovoj obimnoj monografiji objašnjeno je ili pomenuto.

Prva dva toma troknjižja “Istorija umjetnosti Crne Gore” publikovana su 2021, a treći u decembru prošle godine.

TOvo vrijedno djelo biće podstrek budućim naučnicima i istraživačima za novu, iscrpniju i detaljniju analizu i dopunjavanje mozaika crnogorske umjetničke kulture.

Jovan Džodžo

Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA