(VIDEO) Filozofski i Filološki fakultet domaćini dvodnevnog naučnog skupa “Marko Miljanov u svom i u našem vremenu”

Sto devedeset godina je od rođenja Marka Miljanova, a taj značajan jubilej Filozofski i Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore obilježavaju dvodnevnim naučnim skupom – Marko Miljanov u svom i u našem vremenu.

“Marko Miljanov je ličnost koja se istakla kako svojim junaštvom, tako i svojom državotvornošću, kako svojim pripovjedanjem, tako i svojom pismenošću i ostavila nam je jedan veliki zahtjev da moramo u svakom vremenu da odgovorimo na ono što je on iznio kao osnovni ljudski način života, a to je sadejstvo, dvojstvo čojstva i junaštva. Na tom tragu, Studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i Studijski program za filozofiju napravili su jedan izbor osvrta na Markovo veliko životno i književno djelo i podjelili ga na tri segmenta. Jedan se tiče jezika književnog djela Marka Miljanovog, drugi književno-teorijskog shvatanja njegovog književnog djela, a treći se tiče filozofsko-etičkog opusa koji nam je ostavio u amanet da se držimo njega i da kroz istoriju prolazimo slijedeći njega kao zvijezdu vodilju i kao onoga koji je, možda, uz Sv. Petra i vladiku Rada najdublje prodro u suštinu čovječnosti od svih nas sa ovih prostora“, kazao je prof. dr Drago Perović.

Učesnici su eminentni naučnici iz zemlje i regiona – profesori Filozofskog i Filološkog fakulteta i njihove kolege iz Banja Luke, Beograda, Novog Sada, Kosovske Mitrovice.

Radovi sa ovog međunarodnog skupa biće objavljeni u Zborniku do kraja ljeta i tako dostupni široj javnosti, naglašava Perović.

Domaćini i gosti posjetili su Memorijalni muzej Marka Miljanova koji se od 1971. godine nalazi u rodnoj kući čuvenog crnogorskog vojvode i pisca, u podnožju antičkog grada Meduna.

Mina Gezović
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA