Tribina “Agora” večeras u “Zahumlju”

U okviru majskog repertoara “Nikšićke kulturne scene za 2023” naći će se i prva tema nove tribine Javne ustanove (JU) “Zahumlje” pod nazivom “Agora”.

Tribina će biti  održana večeras, sa početkom u 19 časova u sali “Zahumlja”, a tema je “Mediji: od slobode do manipulacije”.

Učesnici su teoretičarka medija, filosofkinja i predsjednica Estetičkog društva Srbije, prof. dr Divna Vuksanović (FDU, Beograd); filosof i profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, prof. dr Dušan Krcunović i demonstratorka na Filozofskom fakultetu (Nikšić) i novinarka, prof. Bojana Šolaja.

 Moderatorka tribine  biće Anđela Peković, idejni tvorac tribine i urednica kulturnog programa u JU “Zahumlje”.

“Tribina će, u formi razgovora i diskusije – pod kritičkom lupom učesnika – pokrivati različite teme iz svijeta kulture, umjetnosti, kao i društvena pitanja, a sve u službi podsticanja dijaloga ali i odvijanja javnog diskursa kao osnovne paradigme svakog demokratskog društva. Otud, po uzoru na antičko-grčke trgove i rimske forume, potreba da se, u nešto skromnijem formatu, stvori povoljan ambijent za raspravu o svim važnim temama koje su u interesu čovjeka. Dakle, tribina Agora pretenduje da osvoji istinu današnjeg svijeta života, revitalizuje dijalog, kritiku i omogući slobodan javni prostor svakom čovjeku koji još istinski nastoji da postavlja pitanja i traga za odgovorom. Budući da mediji u velikoj mjeri oblikuju naš pogled na stvarnost, usmjeravaju i kreiraju društvene procese, pretpostavljaju informaciju za svoju osnovnu jedinicu i funkciju a slobodu za proklamovanu vrijednost, preostaje nam da sagledamo medije u totalitetu – od njihove prirode do (zlo)upotrebe, moći, odgovornosti itd”, saopštili su iz “Zahumlja”.   

NIKŠIĆ PROGNOZA