Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara podržano 45 projekata

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu vrijedan 694,400 eura.

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koje je pripremilo Ministarstvo kulture i medija, podržano je ukupno 45 projekata, koji su konkursom ispunili propisane kriterijume.

Ministarka kulture i medija, Maša Vlaović, kazala je da kroz odobrene projekte Ministarstvo daje podršku unapređenju stanja kulturne baštine na teritoriji cijele Crne Gore, njenoj promociji i prezentaciji. 

– Time Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture i medija pokazuju svoju opredijeljenost u očuvanju i zaštiti najuzvišenijih vrijednosti crnogorskog društva – multikulturalnosti i multietičnosti čiji su materijalni i nematerijalni tragovi naša bogata i raznovrsna kulturna baština, istakla je Vlaović, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

Vlaović je podsjetila da su krajem decembra prošle godine objavili Konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2023. godini, kao i da su obrazovali Komisiju za raspodjelu sredstava Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

– Program se uspješno realizuje od 2012. godine, a glavni nosilac njegove izrade je Ministarstvo kulture i medija. U cilju dodatne podrške kulturnoj baštini Ministarstvo, shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, svake godine raspisuje konkurs na koji se mogu prijaviti pravna i fizička lica koja ispunjavaju propisane kriterijume, kao i vlasnici/držaoci kulturnih dobara i nosioci nematerijalne kulturne baštine, rekla je Vlaović.

Poručuje da će do kraja tekuće godine raspisati konkurs za 2024. godinu i pripremiti Izvještaj o stepenu realizacije projekata za 2023. godine kako bi održali i kontinuitet monitoringa i ulaganja u kulturnu baštinu Crne Gore.

Programom zaštite i očuvanja podržano je 13 projekata iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja, 20 projekata za sprovođenje konzervazorskih mjera na kulturnim dobrila, jedan projekat u oblasti edukacije i doedukacije u oblasti kulturne baštine i 11 projekata za prezentaciju i popularizaciju kulturne baštine.

izvor:DAN

foto:Ministarstvo kulture

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents