Pola vijeka Univerziteta CG: U Nikšiću predstavljena knjiga „Hommage Novu Vukoviću“

Pod sloganom FuturUM, Univerzitet Crne Gore ove godine obilježava pola vijeka od osnivanja. Tim povodom planirana su brojna dešavanja, a prvo u nizu – promocija knjige „Hommage Novu Vukoviću“ i 20-tog broja časopisa „Riječ“, posvećenog akademiku Vukoviću, organizovano je u Nikšiću, na Filološkom fakultetu.

Upravo je u gradu pod Trebjesom, na Katedri za srpskohrvatski jezik i južnoslovenske književnosti, u svojstvu redovnog profesora, brojnim generacijama studenata na fluidan način tumačio poetiku književnosti za djecu i omladinu.

„Vuković je tokom bogate naučne karijere objavio deset knjiga. Autor je brojnih studija iz književnosti i urednik prvog časopisa za nauku o jeziku i književnosti u Crnoj Gori – „Riječ“, kazala je prof. dr Rajka Glušica.

„Novo je rjetkost na mnogo većim univerzitetima nego što je naš, zato ga moramo stalno imati kao uzor. Uglavnom se govori o tri polja kojima se on najviše bavio – istorija književnosti, sa Stefanom Mitrovim Ljubišom, kao centrom tih istraživanja; dječija književnost, sa fantastične dvije knjige „Iza graniva mogućeg“ i (udžbenik) „Uvod u dječiju književnost“…dakle, temelje je te književnosti postavio na srpskohrvatskom jezičkom prostoru; i stilistika, sa knjigom „Putevi stilističke ideje“, opet jedna od prvih knjiga na srpskohrvatskom jezičkom području o stilistici“, istakla je Glušica.

„Krajem 2022. godine, na inicijativu akademika Radomira Ivanovića, u Nikšiću je organizovana naučna konferencija posvećena obilježavanju dvadeset godina od smrti akademika Nova Vukovića. Plod tog simpozijuma je knjiga „Hommage Novu Vukoviću“, koju je objavila Narodna biblioteka „Njegoš“ u okviru edicije Signum“, kazala je direktorka te javne ustanove Bojana Obradović.

„Ova publikacija sadrži dragocjene informacije o Novu Vukoviću, o njemu kao naučniku i profesoru, ali i o njemu kao čovjeku čija je osobina, po kojoj ga prijatelji i kolege pamte, a kako to prof. dr Rajka Glušica u pogovoru navodi, plemenitost. Ona kaže „plemenitost kojom je zračio podrazumjeva visoko moralne osobine – čovječnost, čovjekoljublje, dobrotu, dostojanstvo, duhovitost i blagorodnost“, navela je Obradović.

Novo Vuković nije bio samo intelektualna, već i ljudska veličina, istakao je akademik Siniša Jelušić.

„Njegovu ličnost je karakterisala u moralnom, duhovnom, humanom smislu, u jednom bitnom smislu, shvaćena ljepota. On je emanirao tom duhovnom ljepotom, ljepotom duše kako bi se obično reklo, ali on, naravno, nije to govorio o sebi. Bio je izuzetno skroman, na jedan zanimljiv način. Nikada se nije mogao steći utisak ovih njegovih duhovnih, teorijskih dimenzija koje je posjedovao, kao da je on to sasvim stavljao po strani i kao da to nije imalo nikakvog značaja“,  kaže Jelušić.

U pogovoru knjige, prof. dr Rajka Glušica istakla je da je Novo Vuković bio i ostao oličenje ljudske vrline. Pamtićemo ga kao neumornog pregaoca koji je dokazao da je i u maloj sredini moguće doseći naučne visine.   

Mina Gezović

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA