Info dan povodom pripreme za kandidiaturu Nikšića za titulu EPK 2030.

U okviru priprema za kandidiaturu Nikšića za titulu Evropske prijestonice kulture (EPK) u 2030. godini, održan je Info dan u Tehnopolisu, povodom poziva za prijavu projektnih ideja. Predstavnici Kancelarije za inicijativu Nikšić 2030. – Evropska prestonica kulture, upoznali su zainteresovane sa osnovnim principa na kojima trebaju biti zasnovani predlozi projekata kao i programskim konceptom Re:connect – Po:veži se, koji ima sedam tematskih pravaca. Projektne ideje dostavljaju se na predviđenom formularu, najkasnije do 25. aprila 2024. godine.

„Hoće li Nikšić dobiti prestižnu titiulu Evropska prestonica kulture 2030. znaćemo krajem naredne ili početkom 2026. godine. A da bi ostvarili tu misiju, neophodno je proći niz koraka, ispuniti određene uslove i prije svega ponuditi ideje bazirane na inovativnosti, evropskoj dimenziji, međunarodnom kaarakteru, održivosti, participativnosti, inkluzivnosti, ravnopravnosti polova, digitalizaciji i ekološkoj održivosti. Cilj Info dana je stimulisanje zajednice- da da doprinos kroz predlaganje projektnih ideja, a veliko interesovanje raduje“, kazao je Miljan Mijušković u ime Opštine Nikšić.

Evropska prijestonica kulture je najstarija i najznačajnija inicijativa Evropske komisije u oblasti kulture. Nemanja Popović iz Kancelarije za inicijativu Nikšić 2030.- Evropska prestonica kulture kazao je da su benefiti brojni i da se sada kao kandidiat pripremamo za tu godinu sa niz inovativnih projekata.

„Na osnovu problema sa kojima se suočava Nikšić, ali i čitava Evropa, definisan je programski koncept Re:connect – Po:veži se sa sedam tematskih pravaca“, kazao je Mato Uljarević, iz Kancelarije.

Svi prijavljeni projekti treba da se naslanjaju na jedan od sedam ponuđenih tematskih pravaca -Kulturna baština, Pripovjedačka tradicija grada, Javni prostor i urbana kultura,demokratija, Mentalno zdravlje/mir u svijetu, Decentralizacija/ zaustavljanje depopulacije, Kreativne industrije i digitalizacija i Priroda iekologija. Projektne idejedostavljaju se na predviđenom formularu, najkasnije do 25. aprila.

Bojana Kostić

Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA