Formiran Slobodni sindikat kulture Crne Gore

Na Osnivačkoj skupštini održanoj 6. aprila osnovan je Slobodni sindikat kulture Crne Gore kao rezultat potrebe zaposlenih u djelatnosti kulture za stvaranjem autentičnog granskog sindikata koji će se beskompromisno boriti za unapređenje uslova rada i zaštitu dostojanstva profesije za sve zaposlene u djelatnosti kulture, saopšteno je iz USSCG.

„Slobodni sindikat kulture Crne Gore ukazao je povjerenje Uniji slobodnih sindikata Crne Gore kao reprezentativnoj sindikalnoj centrali na nacionalnom nivou u čijem okrilju će djelovati i sa kojom će ubuduće strateški graditi put ka ostvarenju svojih programskih ciljeva“, navodi se.

Pored dosadašnjih sindikalnih organizacija iz djelatnosti kulture koje su djelovale pri Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, poput Sindikalne organizacije Crnogorskog narodnog pozorišta, Sindikalne organizacije Muzeji Cetinje, Sindikata Grad teatar Budva, Sindikalne organizacije zaposlenih  „Muzeji i galerije“ Budva, granski Slobodni sindikat kulture formirale su i Sindikalna organizacija Gradsko pozorište Podgorica, Sindikalna organizacija Nikšićko pozorište, Sindikalna organizacija Muzički centar Crne Gore i značajan broj individualnih umjetnika koji su pristupili u individualno članstvo tog granskog sindikata.

„Usljed nezadovoljstva dosadašnjim radom postojećeg granskog Sindikata kulture, a posebno zbog osjećaja diskriminisanosti značajnog dijela zaposlenih u kulturi prouzrokovanog potpisivanjem Granskog kolektivnog ugovora za kulturu, naprijed pomenute sindikalne organizacije i individualni članovi su formiranjem novog granskog Sindikata iskazali svoju odlučnost da se organizovano, hrabro, solidarno i autentično bore za očuvanje, a posebno za unapređenje ne samo sopstvenog radnog i ekonomsko-socijalnog položaja, već i za unapređenje ove, po svemu, jedne od najznačajnijih djelatnosti za društvo u cjelini. Svojim zalaganjem novoformirani Sindikat će nastojati da se izbori za veća ulaganja u samu kulturnu djelatnost, umjetnike i stvaraoce, ističući da ulaganje u kulturu ne predstavlja trošak već investiciju koja garantuje bolje, humanije, pravednije i održivije društvo i sistem“, piše u saopštenju.

Za predsjednika Slobodnog sindikata kulture Crne Gore jednoglasno je izabran glumac Vukan Pejović koji je završio specijalističke studije na Fakultetu dramskih umjetnosti. Na Osnivačkoj skupštini imenovan je Izvršni odbor koji će zajedno sa predsjednikom kreirati sindikalnu politiku budućeg Sindikata, te imenovan tročlani Nadzorni odbor.

U periodu koji slijedi Slobodni sindikat kulture Crne Gore će, kako je navedeno, u skladu sa svojim programskim ciljevima pokrenuti konkretne aktivnosti na planu njihove realizacije pri čemu će ključna aktivnost biti dokazivanje reprezentativnosti na granskom nivou za koju već danas ispunjavaju sve zakonom propisane uslove i cenzuse.

„Slobodni sindikat kulture Crne Gore poziva sve zaposlene u djelatnosti kulture da im se pridruže u zajedničkoj borbi u kojoj će svaki zaposleni (bez obzira da li je riječ o umjetnicima, stvaraocima, saradnicima ili administrativnim radnicima) imati podjednak tretman i čiji će interesi biti jednako zastupani. Rad ovog granskog sindikata biće usmjeren na zajedničke, a ne pojedinačne interese i značiće konačan raskid sa dosadašnjom praksom i radom postojećeg granskog sindikata uz novu energiju i odlučnost onih koji su svjesni svoje snage i svog ličnog i profesionalnog integriteta kojima će braniti kulturu i zaposlene u ovoj djelatnosti“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Unija slobodnih sindikata Crne Gore

NIKŠIĆ PROGNOZA