Adžić: Forum Žena LP zabrinut za izjave Jelića sa čela Nikšićkog pozorišta

„Forum žena Liberalne partije (LP) sa dubokim žaljenjem i ogorčenjem, osuđuje izjavu umjetničkog direktora Nikšićkog pozorišta Janka Jelića, kojom je grubo zanemario pitanje rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama“,saopštila je Predsjednica Foruma žena LP mr Slavica Adžić


„Odbacivanje očiglednog nasilja nad ženama i sve prisutnije pojave femicida u društvu, predstavlja ne samo njegovu neosjetljivost na ovu temu, već i vrlo opasan stav  pojedinca koji doprinosi da se zanemari suzbijanje nasilja nad ženama. Kada ignorisanje prisutnog femicida dolazi od umjetničkog direktora koji bi trebalo da ima ključnu ulogu u vođenju umjetničkih programa i institucija, onda je njegova odgovornost još veća, da bira ne samo programske sadržaje, nego prvenstveno da bira riječi. Biti obazriv je mudrost, zato smatramo da mu je promakla obazrivost. Za odabir umjetničkog repertoara, angažovanje umjetnika, organizaciju događaja i programa, kao i vođenje umjetničke vizije i strategije institucije, treba umjeti, a za grubu diskriminaciju žena i izgovorene riječi pojedinaca, trebalo bi da donosioci odluka koji delegiraju ovakve predstavnike, ozbiljno preispitaju svoje odluke. Umjetnost je biti i kulturan, a umjeće u umjetnosti nije samo sredstvo estetske vrijednosti, nego i razumjevanja uloge koja mu je povjerena u društvu. Potrebno je da umjetnički direktor doprinosi da zajednica napreduje, a ne da dublje potire empatiju i ograničava vidike kod opasnih pojava koje sve češće ugrožavaju svaki oblik dostojanstva“,navela je Adžić u saopštenju.

foto:LP

NIKŠIĆ PROGNOZA