Srbija: Sporna pošiljka breskvi biće uništena

Fitosanitarna inspekcija Uprave za zaštitu bilja je poslije detaljnih analiza utvrdila prisustvo pesticida hlorpirifosa u breskvama koje je trebalo da budu izvezene u Hrvatsku, a koje su vraćene sa granice, saopštila je Uprava za zaštitu bilja Srbije. Pošiljka proizvođača PG Vitomir Stojanović Vodanj, koju je izvozio doo Prolux-univerzal Beograd biće uništena na bezbjedan način, a […]