Ovuda će proći trasa auto-puta od Mateševa do Andrijevice

Dionica auto-puta od Mateševa do Andrijevice imaće dužinu oko 23,5 kilometara, što je 13,9 odsto od ukupne dužine auto-puta Bar – Boljare. Najvećim dijelom protezaće se kroz brdski region, uz prilagođavanje uspona i padova. Projektovana brzina na ovoj dionici je 100 km/h. To se može vidjeti u zahtjevu za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja […]