„Značajan doprinos računovodstveno – revizorske profesije“

Direktor Uprave prihoda i carina (UPC), Vladimir Bulajić je ocijenio da računovodstveno – revizorska profesija daje značajan doprinos u kreiranju standarda uspješnog i zakonitog poslovanja, kao i pravilne primjene poreskih propisa.

„Posebno je važno što to ima direktni i indirektni uticaj na održivost državnog budžeta i efikasnost upravljanja sistemom javnih finansija“, rekao je Bulajić na skupu u Ulcinju.

Bulajić danas, sa kolegama iz UPC, učestvuje na međunarodnom kongresu, koji organizacije Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) na temu „Računovodstveno – revizorska profesija u funkciji implementacije ciljeva održivog razvoja“.

„Edukacija poreskih i carinskih službenika je i u fokusu nastavka saradnje Uprave prihoda i carina sa sertifikovanim računovođama i revizorima“, istakao je Bulajić.

Direktor UPC je dodao da je saradnja sa računovođama dio strateškog proaktivnog pristupa, kao i da je otvorena i konstruktivna komunikacija sa ISRCG, ukazujući na dosadašnje zajedničke aktivnosti.

Foto: Uprava prihoda i carina

NIKŠIĆ PROGNOZA