Zanatska komora Crne Gore dobila prostor za rad

Zanatska komora Crne Gore je, nakon 12 godina od osnivanja, dobila prostor za rad koji se nalazi u sklopu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Iz Ministarstva je saopšteno da je saglasno članu 14 Zakona o zanatstvu, radi zaštite i unapređenja zanata i zastupanja zajedničkih interesa zanatlija, osnovana JU Zanatska komora Crne Gore, koja je nakon 12 godina od postojanja dobila prostor za rad.

To je bio glavni razlog za susret ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića i predstavnika menadžmenta Zanatske komore Voja Delića, Ivana Vukčevića, Milutina Ražnatovića i Obrada Kovačevića.

„To je bila prilika da Đurović saopšti menadžmentu Zanatske komore da je, nakon 12 godina od osnivanja, obezbijeđen prostor za rad, koji se nalazi u sklopu Ministarstva“, navodi se u saopštenju.

Na taj način, kako je istakao Đurović, iskazana je spremnost Ministarstva da ojača vezu sa predstavnicima zanatlija, koje, kako je kazao, čeka veliki posao u narednom periodu.

Sastanak je bila prilika da se razgovarara o aktivnostima koje Ministarstvo, kao resor, preduzima u cilju unapređenja zanatske djelatnosti u Crnoj Gori, kao i o izazovima i problemima sa kojima se zanatlije suočavaju u svom poslovanju.

Uvažavajući značaj zanatstva za privredu Crne Gore, Đurović je izrazio spremnost Ministarstva da, u okviru svojih nadležnosti, pomogne i doprinese daljem unapređenju ove veoma važne djelatnosti za privredu Crne Gore.

Generalna direktorica Direktorata za industrijski i regionalni razvoj, Renata Milutinović, podsjetila je da se intenzivno od prošle godine radi na formiranju Nacrta izmjena i dopuna Zakona o zanatstvu.

Ona je saopštila da je obezbijeđena ekspertska podrška za oblast zanatstva iz dva projekta, koja podrazumijeva pomoć u izradi podzakonskih akata, uspostavljanje elektronskog registra i procedura za registraciju zanatlija, kao i pomoć pri izgradnji kapaciteta Zanatske komore.

Milutinović je navela i da će Ministarstvo u narednom periodu organizovati obuke za zanatlije na temu unapređenja promocije zanatskih proizvoda i usluga, mogućnosti angažovanja zanatlija u turističkoj ponudi i podrške digitalnoj promociji zanatstva u Podgorici, Bijelom Polju i Baru.

Menadžment Zanatske komore je, u ime zanatlija, zahvalio Đuroviću i njegovom timu na podršci koja im je pružena u cilju unapređenja zanatske djelatnosti i stvaranja uslova za rad i funkcionisanje Zanatske komore.

Uz veliku zahvalnost na pomoći u smislu obezbjeđenja prostora za rad, oni su istakli da je u narednom periodu potrebno zajednički raditi na jačanju uloge i ovlašćenja Zanatske komore, unapređivanju finansijske podrške za razvoj zanatstva, zakonodavnom okviru i, prije svega, jačanju ljudskih kapaciteta, koji će u narednom periodu pomoći uspostavljanje potpuno funkcionalne Zanatske komore.

„Konstatovano je da će se početkom rada Zanatske komore Crne Gore i donošenjem izmjena i dopuna Zakona o zanatstvu, stvoriti povoljniji ambijent za poslovanje zanatlija i razvoj zanatske djelatnosti“, navodi se u saopštenju.

Dodatno, i Ministarstvo i Zanatska komora će uložiti posebne napore da sačuvaju stare tradicionalne zanate i obuče mlađe generacije o starim zanatima, koji su dio nematerijalne kulturne baštine i predstavljaju jedan od identiteta Crne Gore.

Ministartvo je, kako su saopštili njegovi predstavnici, u sklopu projekta Komplementarna mjera COVID-Podrška malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori organizovalo dvodnevnu obuku za zanatlije.

U sklopu tog projekta, koji finansira EU i kofinansira Vlada, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, koji je glavni korisnik projekta, je 1. i 2. juna organizovalo prvu od tri planirane obuke o projektnom ciklusu, unapređenju promocije zanatskih proizvoda i usluga i mogućnosti angažovanja zanatlija u turističkoj ponudi.

“Tokom dvodnevne obuke, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom planiranja, realizacijom i praćenjem projekata, kao i sa načinima uspješne promocije na društvenim mrežama, te povezivanja sa turističkom privredom”, rekli su iz Ministarstva.

Predavači su bili stručnjaci iz oblasti projektnog menadžmenta i digitalnog marketinga.

Obuka za zanatlije iz sjeverne regije Crne Gore će biti organizovana u Bijelom Polju 8. i 9. juna, a za zanatlije iz primorske regije 15. i 16. juna u Baru.

Nakon završenog ciklusa obuka, polaznicima će biti uručeni sertifikati.

Izvor, foto: MINA

NIKŠIĆ PROGNOZA