Za socijalu i penzije potrošeno 140 miliona više nego lani

Iz državnog budžeta za socijalnu zaštitu, do kraja oktobra ove godine izdvojeno je 673,1 miliona eura što je u odnosu na plan oko 20 miliona više, međutim u odnosu na godinu ranije ta uzdvajanja su porasla za čak 140 miliona eura ili 26,2 odsto. To su podaci iz Izvještaj o izvršenju budžeta od januar do kraja oktobar ove godine.

U dokumentu koji je objavilo Ministarstvo finansija objašnjava se da je rast izdvajanja za socijalu dominantno rezultat većeg izvršenja po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, usljed redovnog i vanrednog usklađivanja ovih izdataka shodno važećim zakonskim propisima.

Skoro 2/3 kapitalnih projekata se ne realizuje

Sa druge strane kapitalni budžet u tom periodu ostvaren je u iznosu od 114 miliona eura što predstavlja 67% realizacije dosadašnjeg plana, odnosno ostvareno je 55 miliona eura manje od plana.

“Realizacija kapitalnog budžeta zaključno sa oktobrom dominatno se ostvarena u okviru Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje u iznosu od 51 % ukupnih izdataka Kapitalnog budžeta, zatim Razvoja manje razvijenih lokalnih samouprava 8,8%, unapređenja turističke ponude 5,4% itd”, navodi se u dokumentu.

Posmatrajući pojedinačne projekte, od ukupno 374 projekta koji su planirani budžetom za 2023. godinu, kod 215 nije evidentirana ni jedna transakcija plaćanja.

“Dakle skoro 2/3 projekata se ne realizuje. Kod preostalih projekata, pojedinačno najveće izdvajanje odnosi se na transfer od po milion eura prema 10 opština iz sredstva koja su ostvarena iz ekonomskog državljanstva”, stoji u Izvještaju.

Pored toga rashodi u oktobru 2023. godine iznosili su 212,8 miliona eura i manji su u odnosu na plan za 6,3 miliona eura ili 2,9%, dok su u odnosu na oktobar 2022. godine veći su za 25,3 miliona eura ili 13,5%.

“Imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, u posmatranom periodu, ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 183,6 miliona eura ili 3% procjenjenog BDP-a. U oktobru je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 7,1 miliona eura”, podaci su iz Izvršenju budžeta.

Prihodi budžeta u periodu januar-oktobar 2023. godine iznosili su 2,1 milijardi eura eura ili 34,4% procijenjenog BDP-a i veći su za 371,9 milijardi ili 21,2% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 508,2 miliona eura ili 31,5%.

“Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod Prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, Prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica, Doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, Ostalih prihoda i Donacija i transfera”, navodi se u dokumentu.

Foto: Ilustracija/elements.envato

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents