Za pet odbora direktora 135 kandidata

Na javni poziv za kandidate za članstvo u odborima direktora državni preduzeća Luka Bar, Marina Bar, Crnogorska plovidba, Barska plovidba i Monteput prijavilo se 135 kandidata, zvanično je rečeno “Vijestima” u Ministarstvu pomorstva i saobraćaja.

Od ovog broja 45 kandidata je odbor direktora Monteputa, a 90 je u četiri preduzeća iz sektora pomorstva.

Iz resora kojim rukovodi ministar Filip Radulović je pojašnjeno da su kandidati za pomorske kompanije aplicirali za članstvo u više preduzeća istovremeno.

“Izbor kandidata za članstvo u Odborima direktora preduzeća Luka Bar, Marina Bar, Crnogorska plovidba, Barska plovidba biće završen tokom naredne sedmice”, navedeno je iz Ministarstva saobraćaja.

Ministarstvo ovim putem traži po dva člana u državnim pomorskim preduzećiuma i jedniog kandidata za Monteput.

Javni poziv za pomorske kompanije je raspisan 8. februara, a uoči predstojećih skupština akcionara.

“Očekujemo da je kandidat spreman da interes privrednog društva u svakom momentu mandata stavi ispred ličnog, političkog ili bilo kojeg drugog interesa”, navedeno je bilo u javnom pozivu.

Iz Ministarstva su kazali da je na osnovu javnog poziva za izbor jednog člana Odbora direktora Monteputa prijavilo 45 kandidata.

“U toku je postupak analiziranja prispijelih CV, i nakon odobira kandidata sa najboljim stručnim kvalifikacijama, referencama i radnim iskustvom, Ministarstvo saobraćaj i pomorstva će istog predložiti Vladi na imenovanje, a o čemu će javnost biti obaviještena”, kazali su u ovom resoru.

Ministar saobraćaja je “Vijestima” u januaru kazao da je u planovima tog resora spajanje Crnogorske i Barske plovidbe.

“U prethodnom periodu oba brodarska društva bila su suočena sa nizom izazova, počevši od značajne fluktuacije vozarina na globalnom pomorskom tržištu, usljed koje su kompanije bile suočene sa nemogućnošću otplate kredita prema Exim banci sopstvenim sredstvima. Dakle, potrebno je razumjeti da ova brodarska društva nisu održiva na način na koji su do sada funkcionisala, posebno kada se imaju u vidu predstojeće obaveze koje se odnose na povraćaj neusklađene državne pomoći, a koje će dodatno opteretiti poslovanje oba privredna društva. Vjerujem da je restrukturiranje jedini način da pokušamo da sačuvamo brodove i kompanije. Restrukturiranje bi trebalo da dovede do umanjenja poslovnih rashoda u poređenju sa ukupnim prihodima, pored ostalog zbog ekonomije obima, jer bi jedno brodarsko društvo upravljalo sa sva četiri broda”, kazao je Radulović.

Foto: Ministarstvo saobraćaja

NIKŠIĆ PROGNOZA