Vučinić održao sastanak sa bivšim radnicima nikšićkog “Javorka”

“Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država” kolokvijalno nazvan Zakon o podršci žrtvama tranzicije”, mnogo  bolje i pravednije bi bilo regulisano pitanje obeštećenja”,naveo je u saopštenju predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić.

Vučinić ističe da se sastao sa bivšim radnicima nekadašnje drvoprerađivačke firme “Javorak” u Nikšiću i da su razmatrali predloženo zakonsko rješenje Demokratske Crne Gore  prema kojem bi se bivši radnici iz drvopreređivačke industrije dobili jednokratnu nadoknadu od po 12.000 eura.

“Zaključak je da radnici “Javorka” nisu zadovoljni predloženim zakonskim rješenjem, iz prostog razloga zato što takva norma većinu njih izopštava. Za razliku od predloženog zakona za čiju podršku u prošlom sazivu Parlamenta nije bilo političke volje, gdje je navedena opštija norma koja obuhvata više bivših radnika iz više različitih industrija i samim tim je i pravednija, novopredloženo rješenje ne obuhvata značajan dio radnika drvne industrije i ne ostavlja prostor da se po istom principu otkloni nepravda prema svim bivšim radnicima preduzeća u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država”,naveo je Vučinić u saopštenju.

Pojašnjava da je normativno rješenje Radničke partije bilo predloženo u formi zakona “Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država”.

“U članu 4 stav 2, jasno navedeno: Pravo na finansijsku podršku iz člana 1 ovog zakona moze ostvariti bivši zaposleni koji: 1. je nakon uvodenja stečaja u privrednim društvima iz člana 1 ovog zakona prijevremeno ostvario pravo na penziju; 2. zbog uvođenja stečaja u privrednim društvima iz člana 1 ovog zakona nije zasnovao radni odnos NA NEODREĐENO vrijeme kod drugog poslodavca; 3. nije ostvario pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa za isplatu otpremnina koje je sprovodio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, do dana stupanja na snagu ovog zakona; 4. nije ostvario pravo na finansijsku podršku u skladu sa zakonom, čime se ispravlja nepravda prema većem broju radnika drvne industrije, ali i uspostavlja isti princip na nivou svih preduzeća u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država”,naglašava Vučinić.

Dalje navode da s obzirom na to da je Crna Gora Ustavom deklarisana kao država socijalne pravde, potrebno je da imamo isti aršin za sve građane koji su pod istim okonostima i uslovima oštećeni.

“Najvećin gubitnici tranzicije bili su radnici koji su ostajali bez posla i bez mogućnosti daljeg poslovnog angažovanja u smislu radnog odnosa na neodređeno vrijeme, već su bili prepušteni igri sudbine nerazvijenog i nadasve nekonkurentnog tržišta rada, kao kadar koji je obučen i čiji je radni vijek prošao u preduzećima planske ekonomije. Dok je vrijednost prijevremenih penzija značajno manja od one koju bi zaposleni ostvarili da nije bilo prekida radnog odnosa. Privredna društva, koja su zapošljavala više hiljada radnika, sa relativno visokim primanjima, u kratkom vremenskom periodu u potpunosti ili djelimično prestala su sa radnom aktivnošću. Veliki broj zaposlenih je ostao bez posla a oni koji su ostali na poslu radili su u otežanim uslovima, sa minimalnom zaradom. Može se konstatovati da su zaposleni u privrednim društvima žrtve na koje je dugotrajni tranzicioni period ostavio najteže posljedice. Imajući u vidu navedeno, primjenom normativnog riješenja Radničke partije u znacajnoj mjeri bi se ostvarila socijalna pravda prema bivšim zaposlenim koji su bili prinuđeni da prekinu radni odnos”, zaključio je Vučinić.

foto:Radnička partija

NIKŠIĆ PROGNOZA