„Voli“ u Nikšiću planira izgradnju trgovačko-ugostiteljskog centra na blizu 9.000 kvadrata

Kompanija Voli Trade planira izgradnju hipermarketa u Nikšiću koji će se prostirati na više od skoro 9.000 kvadrata.

Objekat će se graditi na zemljištu površine 9.704 m2 na ulazu u grad iz pravca Podgorice, sa jugozapadne strane kružnog toka.

Na lokaciji predviđenoj za gradnju trenutno nema objekata, a investitor je Agenciji za zaštitu životne sredine podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. Kako je navedeno u dokumentu, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić izdao je kompaniji urbanističko-tehničke uslove.

Budući hipermarket Voli imaće podrum, prizemlje i sprat. Projektovan je kao trgovačko-ugostiteljski centar, sa akcentom na prodajni sektor.

– U podrumu objekta biće smještena garaža sa 102 parking mjesta, od čega je šest namijenjeno za osobe sa invaliditetom. Osim u garaži, parkiranje je predviđeno i u parteru, gdje će biti 120 parking mjesta, od kojih je sedam predviđeno za osobe sa invaliditetom. To znači da će budući tržni centar raspolagati sa ukupno 222 parking mjesta – stoji u Elaboratu.

U podrumu će biti i dio tehničkih prostorija, kao i komunikaciona jezgra. Veza između podruma i prizemlja je obezbijeđena preko dva unutrašnja stepeništa, teretnog i putničkog lifta. Veza je obezbijeđena i preko eskalatora direktno povezanog sa glavnim ulazom u prodajnom dijelu objekta.

U prizemlju je predviđen natkriveni trijem, holski dio sa prodajnim prostorom marketa, ekonomski dio koji obuhvata magacine, kuhinje, garderobe, prateće prostorije i slično, te apoteka.

Na spratu su predviđeni restoran sa polunatkrivenom terasom, kuhinja poslovni prostori, toaleti, administracija, VIP salon. Sprat i prizemlje su povezani spoljašnjim stepeništem i liftom namijenjenim za posjetioce objekta, te unutrašnjim stepeništem i teretnim lifom namijenjenim za transport osoba i proizvioda.

– U skladu sa namjenom objekta projektovano je više ulaza. Sa sjeverozapadne stane objekta su predviđena dva glavna ulaza u prodaji dio i ulaz u apoteku, sa sjeveroistočne trane je sporedni ulaz u prodajni dio i spoljašnji prstup spratnoj etaži – restoranu. Sa jugozapadne strane projektovana je rampa za pristup garaži i ekonomsko dvorište, dok su sa jugoistočne strane dva evakuaciona izlaza – pojašnjeno je.

Ukupna neto površina objekta je 8.530,39 m2, a bruto 8.842,34 kvadrata.

Koncept uređenja terena usklađen je sa namjenom objekta, te sa organizacijom, oblikovnim i nivelacionim rješenjem parternih površina. Oko objekta je predviđena saobraćajnica, zatim manipulativni prostor i prostor za parkiranje vozila, sa asfaltom kao završnim slojem. Uz ivicu parcele je predviđen trotoar.

– Sa aspekta ozelenjavanja akcenat će biti na dekorativno-rekreativnoj funkciji zelenila uz korišćenje autohtonih vrsta. Uređenje terena obuhvata izradu travnjaka i sadnju autohtonih vrsta niskog zelenila i stabala na slobodnim površinama – navodi se u dokumentu.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine/Elaborat/Printscreen

Prijava
Obavijesti o
2 komentara
Najviše glasova
Najnoviji Najstariji
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare

Samo prodavnice nicu oce li ko sto radit

I u prodàvnicama se radi. Zaposliće dosta radnika, a u Voli je rad 1/1.

NIKŠIĆ PROGNOZA