Vlada namjerava da otkupi akcije Kneževićeve Atlas banke

Vlada je juče na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila lnformaciju o namjeri Vlade Crne Gore za otkup akcija Montenegroberze AD Podgorica u vlasništvu Atlas banke u stečaju AD Podgorica, saopšteno je iz Vlade. Atlas banka u stečaju je u vlasništvu odbjeglog biznismena Duška Kneževića.

Vlada je na jušerašnjoj telefonskoj sjednici usvojila Informaciju o važnosti učestvovanja države Crne Gore na tržištu kapitala, kojom je istaknuta važnost da Ministarstvo finansija i Vlada prate dešavanja na tržištu kapitala i u slučaju adekvatnih ponuda aktivno učestvuju u kupovini akcija.

To uključuje i mogućnost kupovine udjela u Montenegroberzi, što bi doprinijelo institucionalnom prisustvu države na ovom tržištu.

”Podsjećamo da je vlasnička struktura Montenegroberze takva da udio od preko 50 odsto imaju investiciona društva čiji akcionari ne mogu da ostvaruju prava koja im pripadaju po osnovu vlasništva nad akcijama u Montenegroberzi, po osnovu sudskih odluka o blokadi imovine”, saopšteno je iz Vlade.

Potpunu kontrolu nad Montenegroberzom trenutno ostvaruju manjinski akcionari – Crnogorska komercijalna banka (CKB) i Prva banka, zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom, Borsa Istanbul iz Turske, na način da je predsjednik borda direktora predstavnik CKB-a, dok su preostala tri člana predstavnici Borsa Istanbul, a četvrti član predstavnik Prve banke.

U Informaciji se navodi i da je prilikom osnivanja berze država bila među prvim akcionarima, kao i da proaktivna uloga države u sferi javnih finansija podrazumijeva prisustvo i na tržištu kapitala.

“S obzirom na to da je u posljednjih nekoliko mjeseci vidljiv značajan pomak u tom pravcu i da je intencija države da u budućnosti uzme još veće učešće na tržištu kapitala, za očekivati je da u saradnji sa institucijama tržišta kapitala koordinirano radi na stvaranju povoljnijeg i sigurnijeg ambijenta za investiranje. Sigurnost investiranja nije obezbijeđena, upravo iz razloga što upravljanje Montengroberzom vrše manjinski akcionari, od kojih je najveći iz inostranstva”, objasnili su iz Vlade.

Zbog toga se, kako su poručili, nameće kao logičan zaključak da država uđe u vlasničku strukturu Montenegroberze u što većem procentu, što bi samo po sebi automatski dovelo do vraćanja povjerenja i sigurnosti u tržište kapitala, a sa druge strane državi omogućilo da se jeftinije i lakše zadužuje na domaćem tržištu kapitala.

“Imajući u vidu da stečajni postupak nad Atlas bankom podrazumijeva tržišnu valorizaciju stečajne mase u pravcu maksimizacije interesa stečajnih povjerilaca, (od kojih je najveći Fond za zaštitu depozita – država), to je za očekivati da sama država, zbog gore navedenog interesa, otkupi akcije Atlas banke u stečaju u Montenegroberzi”, navodi se u Informaciji.

Pored navedenog, država, kako tvrde, ima i ekonomski interes za otkup pomenutih akcija, jer trenutna kapitalizacija Montenegroberze iznosi 2,01 milion eura, dok je ukupna aktiva, odnosno imovina Montenegroberze, prema bilansima na dan 30. septembar prošle godine 2,53 miliona, od čega samo na stavku gotovina otpada oko 1,5 miliona eura.

“Ukoliko bi država preuzela pomenuti paket akcija (197 akcija x 600 eura) ukupno bi platila 118,2 hiljade eura, što bi joj sa 5,79 odsto vlasništva omogućilo pravo na sazivanje Skupštine akcionara i predlaganje jednog člana Odbora direktora”, dodaje se u Informaciji.

Na ovaj način država bi, kako tvrde, imala aktivnu poziciju u odlučivanju o svim bitnim pitanjima daljeg razvoja tržišta kapitala.

“Ministarstvo finansija, u saradnji sa partnerima kao što su Komisija za tržište kapitala i Montenegroberza, može doprinijeti vraćanju povjerenja u tržište kapitala, kao i većoj sigurnosti prilikom ulaganja svakog od učesnika na tržištu” zaključuje se u Informaciji.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović se nedavno u Londonu sastao sa Kneževićem.

Izvor: CdM

Foto: gov.me

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA