Usvojen Program za podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu

Vlada je usvojila Program za podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu za ovu godinu, čiji je cilj, između ostalog, da se dodatno kreira povoljniji poslovni ambijent.

Taj povoljniji poslovni ambijent trebalo bi da podsticanjem investicija u turizmu i ugostiteljstvu u svim područjima Crne Gore, doprinese unapređenju kvaliteta turističke ponude, povećanju konkurentnosti, diverzifikaciji turističkog proizvoda tokom čitave godine, povećanju turističkog prometa, a samim tim i otvaranju novih radnih mjesta.

„Predviđeni budžet za realizaciju programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam je 1,5 miliona eura“, navodi se u saopštenju Vlade.

Kako je naglašeno u diskusiji, programska linija podrazumijeva da preduzeće finansira 100 odsto svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše.

Nakon podnesene dokumentacije, koja dokazuje utrošak sredstava ugovorene aktivnosti, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma odobrava refundaciju dijela troškova do 40 odsto iznosa opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), u iznosu ne manjem od osam hiljada, niti većem od 80 hiljada eura.

Refundacija dijela troškova do 50 odsto iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, u iznosu od deset hiljada do 100 hiljada eura, odobrava se za preduzeća u vlasništvu žena, osobe starosti do 35 godina i firme iz manje razvijenih opština.

Vlada je zadužila Ministarstvo da objavi javni poziv u skladu sa Programom.

Vlada je takođe usvojila i Informaciju o zaključenju aneksa ugovora o pristupanju investicionoj obavezi između Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera i firme Sunny Palace.

„Aneksom se mijenjaju rokovi, koji bi počeli da teku od stupanja na snagu izmjena i dopuna urbanističkog projekta za lokalitet hotela Galeb u Opštini Ulcinj, tako da je rok od 18 mjeseci za izradu glavnog projekta skraćen na 12 mjeseci“, navodi se u saopštenju.

Foto: Vlada

NIKŠIĆ PROGNOZA