Uspješno završena Pilot validacija AEO programa u Crnoj Gori

 Usklađivanjem carinskih procedura, snaženjem povjerenja među trgovinskim partnerima i smanjivanjem administrativnih opterećenja, CEFTA region će uskoro biti spreman da napravi značajne korake ka međusobno povezanom i efikasnijem ekonomskom pejzažu, ocijenili su učesnici Pilot misije za validaciju AEO programa.

Iz Uprave prihoda i carina (UPC) saopšteno je da je Pilot misija imala za cilj provjeru usklađenosti crnogorskih carinskih propisa i procedura sa propisima Evropske unije u oblasti Ovlašćenih privrednih subjekata (AEO) i njihovu kvalitetnu primjenu prilikom dodjeljivanja AEO statusa privrednim subjektima u Crnoj Gori.

Učesnici su ocijenili, na završnom sastanku da je UPC spremna da podnese zvaničan zahtjev CEFTA-i za validaciju AEO programa kao i da su nacionalni propisi i njihova primjena u skladu sa legislativom Evropske unije i CEFTA Dodatnim Protokolom 5.

Primarni cilj pilot misije je da se podrži Uprava prihoda i carina u Crnoj Gori u pripremi zvanične CEFTA validacione misije uzajamnog priznavanja crnogorskog nacionalnog AEO programa u cijelom regionu.

Pilot validacija je organizovana u okviru projekta Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji, koji sprovodi GIZ uz podršku Evropske komisije i Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

“Cilj ove inicijative je uzajamno priznavanje programa AEO u CEFTA-i, što je ključni element u olakšavanju prekogranične trgovine i jačanju bezbjednosti unutar lanca snabdijevanja u region”, navodi se u saopštenju.

Status Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO), koji privrednicima dodjeljuju carinski organi, pokazuje najviši stepen povjerenja prema privrednim subjektima koji su uključeni u međunarodni lanac trgovinske razmjene, a privrednicima koji ispunjavaju kriterijume donosi koristi poput ubrzanja carinskih postupaka, smanjenja troškova poslovanja, uštede vremena i prepoznatljivosti na domaćem i međunarodnom terenu.

“AEO status potvrđuje da je privrednik tržišno pouzdan partner za carinsku službu. Pored toga, posjedovanje ovog statusa omogućava privrednicima da, kada se se steknu uslovi da program bude priznat na nivou CEFTA regiona, kompanije mogu da koriste iste dobrobiti koje im status donosi i u ostalim potpisnicama CEFTA-e”, dodaje se u saopštenju.

U tom kontekstu, crnogorska Uprava prihoda i carina ima centralnu ulogu. Tokom misije, njihov validacioni tim je predstavio pravni okvir za uspješan AEO nacionalni program, i obišao kompanije Neregelia, Montenomaks i Trebjesa, koje su uspješni korisnici AEO programa. AEO sertifikat je u Crnoj Gori, pored te tri kompanije, dodijeljen i kompaniji Mesopromet.

Kompanije koje su učestvovale u validacionoj misiji su imale priliku da sa predstavnicima UPC otvoreno razgovaraju o potencijalnim otvorenim pitanjima u vezi sa poboljšanjem u okviru AEO programa. Pored ovoga, u okviru misije, učesnici su dobili preporuke za naredne korake koje treba preduzeti, koji su od vitalnog značaja za uspešnu implementaciju zvanične CEFTA validacijone misije za uzajamno priznavanja.

Ta misija služi kao ključna prekretnica i oličava posvećenost članica CEFTA-e da ojačaju ekonomsku integraciju i unaprijede trgovinsku saradnju u regionu.

Foto: UPC

NIKŠIĆ PROGNOZA