Upravi za inspekcijske poslove nedostaju inspektori, propisi zastarjeli i nejasni

Uprava za inspekcijske poslove u novu turističku sezonu ulazi sa istim problemima kao i proteklih godina – nedovoljnim brojem inspektora, kao i sa zastarjelim i nedovoljno jasnim propisima i procedurama koje se odnose na njihov rad, zbog čega su iz ove institucije saopštili “Vijestima” da je hitno potrebno da Vlada odobri povećanje broja inspektora i izmjenu propisa na koje su ukazali.

U Vladinoj informaciji o pripremi ljetnje turističke sezone navedeno je da je jedan od bitnih problema i “neadekvatno i neefikasno sprovođenja inspekcijskog nadzora”.

“Neki od izazova sa kojima su se suočavali inspektori tokom protekle ljetnje turističke sezone, ogledali su se u dijelu već poznatih problema koji ograničavaju efikasnost inspekcijskog nadzora, a to su neprimjenjivost propisa, nejasne – neprecizne odredbe pojedinih propisa, nepropisivanje adekvatnih upravnih mjera i slično”, navedeno je u ovoj informaciji.

Na pitanje “Vijesti” povodom ove informacije, iz Uprave za inspekcijske poslove su kazali da se u informaciji nalazi ono na šta su ukazivali i prošle godine.

“Uprava za inspekcijske poslove je kao izazov u ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine, sa kojim su se susretali inspektori prilikom pojačanog nadzora navela neprimjenjivost pojedinih propisa, nejasne – neprecizne odredbe pojedinih propisa, nepropisivanje adekvatnih upravnih mjera i sl, i navedeni izazovi su i tokom pripreme ove ljetnje turističke sezone prisutni jer izmjene i dopune pojedinih zakona su još u proceduri, neki nacrti zakona su vraćeni iz skupštinske procedure, dok se o izmjenama nekih zakonskih rješenja još uvijek nije ni raspravljalo”, naveli su iz ove Uprave “Vijestima”.

Oni su ukazali da je poseban izazov u dijelu pripreme ljetnje turističke sezone to što prilikom izrade predloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji od Ministarstva finansija nisu dobili odobrenje za povećanje broja inspektora.

“Uprava za inspekcijske poslove je sačinila predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji je podrazumijevao povećanje broja izvršilaca u svim deficitarnim strukama kao i u svim službama i inspekcijskom kadru u onom opsegu koji je neophodan za kvalitetno pokrivanje terena u svim oblastima. Međutim, Ministarstvo finansija je dalo mišljenje da Pravilnik treba uskladiti sa trenutnim brojem izvršilaca odnosno Upravi nije data mogućnost povećanja broja izvršilaca. Usvajanje ovog inoviranog i usklađenog Pravilnika, koji je dobio sva zakonom propisana mišljenja, je na sjednici Vlade odgođeno te se, shodno tome, nije moglo detaljno planirati jačanje kapaciteta inspekcija koje će učestvovati u pojačanom nadzoru u ljetnjoj turističkoj sezoni”, saopštili su iz ove Uprave.

Problem su duge procedure

Iz Uprave navode da im problem pričinjava i dugotrajna procedura pred nadležnim organom za sprovođenje postupaka zapošljavanja, u okviru postojeće sistematizacije, jer jedan dio postupaka započetih u 2023. godini nije okončan.

“Ovi postupci su od izuzetnog značaja za jačanje kapaciteta inspekcija imajući u vidu da Kadrovski plan za 2024. godinu, iako ga je Uprava za inspekcijske poslove shodno zaključku Vlade sačinila i dostavila na saglasnost nadležnim organima, još uvijek nije usvojen, te se eventualna nova zapošljavanja mogu realizovati po već pokrenutim postupcima, a shodno prošlogodišnjem Kadrovskom planu. Dakle, da se zaključiti da efikasno prevazilaženje većine navedenih izazova nije uslovljeno postupcima Uprave za inspekcijske poslove već i postupcima drugih nadležnih institucija, a na čiju dinamiku ovaj organ ne može uticati, te da Uprava ne raspolaže optimalnim brojem izvršilaca već nedostatak kadra pokušava nadomjestiti raspoređivanjem kadrovskih kapaciteta u odnosu na trenutne prioritetne tačke”, naveli su iz Uprave.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA