UPC: Za osam mjeseci bruto prihodi 1,7 milijardi, naplata veća za 24 odsto

Uprava prihoda i carina (UPC) ostvarila je osmomjesečnu bruto naplatu prihoda od 1,69 milijardi eura, što je za 330 miliona eura ili 24% više nego u istom periodu prošle godine.

Saopštili su da je ostvarena naplata od januara do kraja avgusta ove godine premašila i planirane prihode za 260 miliona eura ili 18%.

„Najznačajniji rast prihoda je zabilježen kod poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza na dobit pravnih lica, doprinosa i akciza. Naplata PDV-a je iznosila 774,6 miliona eura, što je više za 125 miliona eura ili 19% u odnosu na isti period prošle godine, dok je iznad plana prihoda za 82 miliona eura ili 12%. Po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćeno je 140 miliona eura, odnosno 60 miliona eura ili 75% više nego za osam mjeseci prethodne godine i 31 milion eura ili 29% više od planiranog. Naplata doprinosa za osam mjeseci ove godine iznosila je 350 miliona eura, što je za 73 miliona eura ili 26% više od naplate u istom periodu lani, kao i u odnosu na planirane prihode“, navode iz UPC.

Ostvarena naplata po osnovu akciza iznosila je 212 miliona eura i veća je za 42 miliona eura ili 25% u odnosu osam mjeseci prošle godine, dok je za 33 miliona eura ili 18% odsto veća u odnosu na plan.

„Po osnovu carine (poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije) naplaćeno je 34,6 miliona eura za osam mjeseci, što je više za 9 miliona eura ili 36% u odnosu na planirani iznos i isti period prošle godine.Uprava prihoda i carina se zalaže za jačanje proaktivne komunikacije, servisnog pristupa prema poreskim obveznicima i usmjerava djelovanje na jednoobraznu primjenu propisa, u korist građana i države“, saopšteno je iz UPC.

NIKŠIĆ PROGNOZA