UPC: Objavljene crna i bijela lista poreskih obveznika

Shodno Uredbi o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ( ” Službeni list Crne Gore ”, br.56/12,53/13 i 075/21 ), Uprava prihoda i carina objavila je Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga sa presjekom na dan 30. jun 2023. godine.

“Lista sadrži 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak po visini duga, zatim 200 najvećih poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti i 50 poreskih dužnika sa dugom po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja”, saopšteno je iz UPC-a.

Crnu listu poreskih obveznika možete pogledati OVDJE 

foto:UPC

Takođe, Uprava prihoda i carina Crne Gore, objavila je ažuriranu Bijelu listu koja sadrži spisak 572 poreska obveznika. Selekcija obveznika izvršena je u skladu sa definisanom Internom procedurom za utvrđivanje Bijele liste poreskih obveznika. Određivanje kriterijuma za Bijelu listu poreskih obveznika uslovljeno je izmjenom zakonskih propisa.

Bijelu listu poreskih obveznika možete pogledati OVDJE 

NIKŠIĆ PROGNOZA