Uniprom i EPCG: Saglasni da nema dogovora oko 17,4 miliona

Iako nijesu saglasni oko krivice za raskid ugovora i iznos odštete koju kompanija Veselina Pejovića Uniprom traži od Elektroprivrede (EPCG), kompanije dijele stav da ovaj spor neće riješiti medijacijom, na koju ih je sutkinja Privrednog suda Radmila Perović ipak uputila u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku.

Tek kad i ako se utvrdi da u Centru za alternativno rješavanje sporova ne mogu postići dogovor, postupak će biti nastavljen pred ovim sudom. Uniprom zbog kršenja ugovora traži da im EPCG isplati 17,4 miliona eura za period od decembra 2021. do marta prošle godine, kao i naknadu štete za svaki mjesec do kraja 2022, do kada je, kako navode, na snazi trebalo da bude ugovor o kupoprodaji električne energije zaključen u januaru 2021. godine.

Tvrde da je ugovorom bilo predviđeno automatsko produženje, pod uslovom da su izmirili sve obaveze i da, u slučaju promjene cijene struje za kategoriju potrošnje kojoj pripada, ugovorne strane utvrde cijenu najkasnije do 31. decembra 2021, koja ne može biti veća od maksimalno utvrđene za tu kategoriju potrošača. Ukazuju da su pola godine prije isteka ugovora pozvali Vladu i EPCG na pregovore oko cijene, ali da odgovor nijesu dobili, a da im je nakon više urgencija rečeno da su se uslovi drastično promijenili te da bi sve ispod 183 eura po megavat satu bilo na štetu građana, privrede i budžeta, nakon čega im je ponuđeno da struju plaćaju 122 eura.

Iz EPCG tvrde da nije bilo uslova za produženje ugovora, jer osim što nije bilo usaglašavanja oko cijene struje, Uniprom nije platio račune za novembar i decembar 2021, niti dostavio bankarsku garanciju za neizmirene, a dospjele obaveze. Tvrde da je riječ o bilateralnom ugovoru, a ne snabdjevačkom kako tvrde iz Uniproma, kod kojeg su ugovorne strane snabdjevač i krajnji kupac.

Ocjenjuju da je tumačenje ugovora na taj način neosnovano, jer krajnji kupac, odnosno potrošač nije Zakonom o energetici prepoznat kao učesnik na tržištu. Ukazuju da je EPCG zbog krize na tržištu energenata samo tokom 2021. godine izgubila 38 miliona, te da bi taj dug bio veći za još 26 miliona da je produžen ugovor sa Unipromom. To, kako navode, nedvosmisleno pokazuje ko je realno oštećen, dodajući da Uniprom nije prihvatio njihovu ponudu da im obračunaju struju po cijenama nižim za 15 odsto od referentne berze. Nedavno je pred istim sudom započet spor po tužbi EPCG koja za novembarski i decembarski račun neposredno prije gašenja proizvodnje u KAP-u traži 4,7 miliona eura.

izvor,foto:Pobjeda

NIKŠIĆ PROGNOZA