Ulcinj: Granice morskog dobra zakonite

Vlada nije prihvatila inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o morskom dobru (član 3, stav 1) i Odluke o donošenju prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (prvih sedam članova), koju je Ustavnom sudu podnio bivši predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari.

Mišljenje Vlade nije obavezujuće za Ustavni sud, koji treba da se izjasni o ovoj incijativi koju je Bajraktari podnio u martu ove godine.

“Već decenijama mi u Ulcinju govorimo o diskriminaciji kojoj smo kao opština izloženi od formiranja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i određivanja linije morskog dobra. I svega onog što je bilo produkt tih štetnih odluka, evo čitavih 30 godina”, kazao je tada Bajraktari, koji je najavio da će “ići i do Strazbura”.

Naveo je da se čak 57 odsto teritorije morskog dobra nalazi u Ulcinju, a u svim drugim opštinama Crne Gore zajedno, u Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom tek 43 odsto.

Vlada u mišljenju navodi, između ostalog, da je granica morskog dobra u Opštini Ulcinj određena na osnovu međusobne povezanosti morskog, kopnenog i rječnog sistema koji čine zonu morskog dobra ekološki osjetljivim područjem i gdje promjene u jednom prirodnom sistemu izazivaju posljedice u drugom sistemu.

“Pri određivanju granice morskog dobra nije bilo drugačijeg tretmana Opštine Ulcinj u odnosu na druge primorske opštine niti, pak, diskriminacije zajednice, odnosno stanovništva Opštine Ulcinj”, stav je Vlade.

U mišljenju se podsjeća i da Ustavni sud rješenjem iz 2014. godine, nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za morsko dobro i da je pored ostalog, našao da su za ocjenu zakonitosti osporene Odluke mjerodavne odredbe člana 3 st. 1 i 3 Zakona o morskom dobru, kojima je Skupština, kao donosilac plana, ovlašćena da pri definisanju granične linije morskog dobra na kopnu utvrdi širinu morske obale za pojedina područja i preko granice utvrđene stavom 1 ove odredbe Zakona”.

Saglasno tome, naglašava se, Skupština je osporenom odlukom definisala kopneni prostor morskog dobra od oko 58 kvadratnih kilometara, čime je utvrđena najveća širina morske obale za pojedina područja preko granice propisane stavom člana 3 Zakona. Skupština, po ocjeni Ustavnog suda, piše dalje, nije prekoračila granice zakonskog ovlašenja kada je definisala prostor morskog dobra.

“Najveća širina kopnenog dijela morskog dobra, prema osporenom aktu, obezbijeđena je u privrednim zonama čija se djelatnost vezuje za eksploataciju mora i njegovih živih i neživih resursa, odnosno podmorja i podzemlja, na ušćima rijeka i izvora na obali, kao i zaštićenim objektima prirode i prirodnim rezervatima”, stoji u mišljenju Vlade.

Prilikom dostvaljanja inicijative Ustavnom sudu, Bajraktari je ocijenio je da se nepravda koja se činila i čini Ulcinju zbog toga, mjeri desetinama miliona eura.

foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA