U Ulcinju 12,6 hiljada gostiju

U Ulcinju trenutno odmara 12,6 hiljada gostiju, od kojih je blizu 12,3 hiljada stranaca.

Najviše turista odabralo je privatni smještaj, njih 8,6 hiljada, u hotelima boravi 3,6 hiljada, u kampovima 351 a odmaralištima 26 gostiju.

Foto: Shutterstock

NIKŠIĆ PROGNOZA